Category

Bourbon

Category

Bourbon

Jim Beam Rye pre-prohibition style

Jim Beam Rye pre-prohibition style Jim Beam Rye pre-prohibition style เป็นเหล้าชั้นดีที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากการหมักต้นข้าวไรย์ โดยแบรนด์เหล้าชื่อดังอย่าง Jim Be…

Jim Beam devil’s cut

Jim Beam devil’s cut Jim Beam devil’s cut เป็นหนึ่งในเหล้าเบอร์บอนที่มีชื่อเสียงจากแบรนด์ Jim Beam โดยการกลั่นเหล้าเบอร์บอนให้ดูดซึมเข้าไปในถังไม้เอ…

Jim Beam honey

Jim Beam honey

Jim Beam honey Jim Beam honey เป็นเหล้าที่มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ดังกับตัวละครที่มีชื่อเสียงอย่าง Simpson รวมทั้งเหล้าชนิดนี้จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเหล้าเบอร…

Jim Beam double oak twice barreled

Jim Beam double oak twice barreled Jim Beam double oak twice barreled เป็นเหล้าที่มีการเผยแพร่และวางจำหน่ายในปี 2016 โดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีกรรมวิธีการหมั…

Jim Beam single barrel

Jim Beam single barrel

Jim Beam single barrel Jim Beam single barrel เป็นเหล้าผสมรวมกันเล้าเบอร์บอน 2 ชนิดที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเหล้าเบอร์บอนทั้งสองนั้นคือเหล้าเบอร์บอนข…

Jim Beam signature craft

Jim Beam signature craft Jim Beam signature craft เหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีต้นกำเนิดมาจากโรงกลั่นสุราในรัฐเคนทัคกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการหมักเหล้าเบอร์…

Jim Beam black 6 triple aged

Jim Beam black 6 triple aged

Jim Beam black 6 triple aged Jim Beam black 6 triple aged เป็นเหล้าหนึ่งในเหล้าเบอร์บอนที่มีชื่อเสียง แต่เหล้าชนิดนี้ไม่ได้เหมือนกันกับเหล้าเบอร์บอนทั่วไป แต่เป…

Basil Hayden's

Basil Hayden’s

Basil Hayden’s Basil Hayden’s เป็นเหล้าที่นับได้ว่าเป็นเหล้าเบอร์บอนชนิดหนึ่งที่เป็นหนึ่งในสี่เหล้าเบอร์บอนที่มีชื่อเสียงของแบรนด์ Jim Beam และเหลาช…

Knob Creek Rye

Knob Creek Rye

Knob Creek Rye Knob Creek Rye เป็นเหล้าที่ที่มีการวางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2012 เหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีถูกรังสรรค์ที่ชุมชนย่านริมฝั่ง จึงได้มีก…

Wild Turkey 101

Wild Turkey 101

Wild Turkey 101 Wild Turkey 101 เหล้าชนิดนี้นับได้ว่าเป็นเหล้าพื้นเมืองของชาวตุรกีที่มีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป รวมทั้งยังเป็นเหล้าที่ถูกหมักด้วยวัตถุดิบมากกว่า 1…