The Balvenie 14 Years Old Peat Week

The Balvenie 14 Years Old Peat Week

The Balvenie 14 Years Old Peat Week             The Balvenie 14 Years Old Peat Week เป็นเหล้าวิสกี้ที่ผลของการทดลองที่ดำเนินการในปี 2544 โดย Malt Master David S…

Montes Purple Angel

Montes Purple Angel

Montes Purple Angel             Montes Purple Angel นับได้ว่าเป็นไวน์ที่ขึ้นชื่อลือชามากของแบรนด์ไวน์อย่าง Montes ที่ตั้งอยู่บริเวณ Colchagua  Valley หนึ่งในหมู…

Canti Piemonte Passito Rosso

Canti Piemonte Passito Rosso

Canti Piemonte Passito Rosso             Canti Piemonte Passito Rosso เป็นไวน์ที่มีการผลิตโดยแบรนด์ไวน์ชื่อดังอย่าง Canti ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเมือง Prosecco ซึ…

Canti Prosecco DOC

Canti Prosecco DOC

Canti Prosecco DOC             Canti Prosecco DOC เป็นไวน์ที่มีการผลิตโดยแบรนด์ไวน์ชื่อดังอย่าง Canti ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเมือง Prosecco ซึ่งอยู่ใน Veneto ของป…

Château Durfort-Vivens Margaux

Château Durfort-Vivens Margaux

Château Durfort-Vivens Margaux             Château Durfort-Vivens Margaux เป็นไวน์ที่เกิดจากการผลิตโดยแบรนด์ไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่าง Château Durfort-Vivens ซึ่งต…

Wolf Blass Platinum Label Shiraz

Wolf Blass Platinum Label Shiraz

Wolf Blass Platinum Label Shiraz             Wolf Blass Platinum Label Shiraz โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีการนำองุ่นพันธุ์ Shiraz มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแ…

Wolf Blass Black Label Shiraz Cabernet Sauvignon

Wolf Blass Black Label Shiraz Cabernet Sauvignon

Wolf Blass Black Label Shiraz Cabernet Sauvignon             Wolf Blass Black Label Shiraz Cabernet Sauvignon นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีการผลิตขึ้นภายใต้แบรนด์ไวน์อ…

Laphroaig Select

Laphroaig Select

Laphroaig Select Laphroaig Select เป็นเหล้าวิสกี้ที่เกิดจากการกลั่นโดยแบรนด์เหล้าวิสกี้ดังอย่าง Laphroaigรวมทั้งยังเป็นเหล้าวิสกี้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประมาณหม…

Laphroaig Triple Wood

Laphroaig Triple Wood

Laphroaig Triple Wood             Laphroaig Triple Wood เป็นเหล้าวิสกี้ที่เกิดจากการกลั่นโดยแบรนด์เหล้าวิสกี้ดังอย่าง Laphroaig รวมทั้งยังเป็นเหล้าวิสกี้ที่มีถิ…

Beringer Knights Valley

Beringer Knights Valley

Beringer Knights Valley Beringer Knights Valley คือการเลือกบาร์เรลผสมผสานของไร่องุ่นที่ดีที่สุดในเหล้าองุ่นที่กำหนด เพื่อรักษาลักษณะเฉพาะของล็อตที่แตกต่างกันจาก…