Category

Cocktail

Category

Cocktail

Kahlua coffee liqueur

Kahlua coffee liqueur

Kahlua coffee liqueur Kahlua coffee liqueur เป็นเหล้าที่มีรสชาติที่เติมเต็มไปด้วยเมล็ดกาแฟที่เข้มข้นซึ่งเป็นเหล้าที่มีเพียงไม่กี่ยี่ห้อในปัจจุบัน รวมทั้งเหล้าชน…

Campari Milano

Campari Milano

Campari Milano Campari Milano เป็นเหล้าที่เกิดจากการสร้างสรรค์เพื่อหลอมรวมเอารสชาติของความหวานและความขมของผลไม้สีแดงรวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที…

Absinthe Absente

Absinthe Absente

Absinthe Absente Absinthe Absente เป็นเหล้าที่สร้างจากวัตถุดิบเดียวกันกับเหล้า Absinthe ที่มีชื่อว่า “La Belle Epoque” ซึ่งเป็นเหล้าที่มีรสชาติของเหล้าที่มีต้นก…

D.O.M Benedictine

D.O.M Benedictine

D.O.M Benedictine D.O.M Benedictine เป็นเหล้าที่มีชื่อเสียงในระดับต่างประเทศเป็นอย่างมาก เป็นเหล้าที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นมาจากวัตถุดิบที่สามารถเข้ากันได้จากหลากห…

Absinthe Grande Absente

Absinthe Grande Absente

Absinthe Grande Absente Absinthe Grande Absente เป็นเหล้าที่ใหม่มากที่สุดในยี่ห้อ  Absinthe ซึ่งได้รับการเสนอแนวทางจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที…

Jagermeister selected 56 botanicals

Jagermeister selected 56 botanicals

Jagermeister selected 56 botanicals Jagermeister selected 56 botanicals เป็นเหล้าที่มีรสชาติที่ดีเยี่ยมเหล้าหนึ่ง โดยเหล้าชนิดนี้จะเป็นที่นิยม เมื่อมีการเติมลงไ…

Captain Morgan original spiced gold

Captain Morgan original spiced gold

Captain Morgan original spiced gold Captain Morgan original spiced gold เป็นเหล้าที่นับได้ว่าเป็นเหล้าที่มีคุณภาพมากยี่ห้อหนึ่ง โดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้ารัมที่ดี…

Tanqueray No.10 Gin

Tanqueray no. ten

Tanqueray no. ten Tanqueray no. ten เป็นเหล้าที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงปี 2000 โดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่หม้อทองแดงสำหรับเป็นภาชนะในการหมัก รวมทั้งยังเป็นเหล้าที่เ…

Bombay Sapphire distilled London dry gin

Bombay Sapphire distilled London dry gin

Bombay Sapphire distilled London dry gin Bombay Sapphire distilled London dry gin เป็นเหล้าที่มีลักษณะที่หรูหรา ความคลาสสิกแบบดั้งเดิมของเหล้ายินสไตล์ลอนดอนและม…

Hendrick's Gin

Hendrick’s Gin

Hendrick’s Gin Hendrick’s Gin เป็นเหล้าที่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดย William Grant &sons ในช่วงเวลาที่เหล้า Gin ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงและยังไม่เป็นที่ต้…