Tag Archives: Jagermeister

Jagermeister selected 56 botanicals

Jagermeister selected 56 botanicals

Jagermeister selected 56 botanicals เป็นเหล้าที่มีรสชาติที่ดีเยี่ยมเหล้าหนึ่ง โดยเหล้าชนิดนี้จะเป็นที่นิยม เมื่อมีการเติมลงไปกับน้ำแข็งและดื่มควบคู่กัน โดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าสัญชาติเยอรมันที่เป็นการรวมกันอย่างสมบูรณ์แบบของเบียร์ขิงและมะนาวหั่นบางๆ

เหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีกลิ่นที่กลิ่นที่หอมด้วยกลิ่นของโอ้กเป็นหลัก เนื่องจากเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่เกิดจากการหมักในถังโอ้ก เป็นเหล้าที่มีกลิ่นอายของความเป็นสมุนไพรและเป็นเหล้าที่มีความสมดุลในกลิ่นที่มีวัตถุดิบที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี

รสชาติของเหล้าก็แทบไม่แตกต่างจากกลิ่นที่ได้รับมากนัก เป็นเหล้าที่มีรสชาติค่อนข้างขม เนื่องจากเกิดจากการหมักเหล้าในถังโอ้ก ซึ่งเป็นเหล้าที่มีรสชาติที่ซับซ้อน ถูกเติมเต็มด้วยเนื้อสัมผัสของสมุนไพร และรสชาติที่คงเอกลกษณ์ของเหล้าสัญชาติเยอรมันได้เป็นอย่างดี

เหล้านี้โดยรวมแล้วนับได้ว่าเป็นเหล้าที่เหมาะสมกับการดื่มร่วมกันกับน้ำแข็ง หรือที่นักดื่มทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นเหล้าออนเดอะร็อก ซึ่งเป็นเหล้าที่มีรสชาติและกลิ่นที่สมดุลและซับซ้อน และมีระดับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ 35% เท่านั้น

Jagermeister selected 56 botanicals

Jagermeister selected 56 botanicals

สั่งซื้อสินค้า
ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ