Category

Cocktail

Category

Cocktail

Grey Goose Vodka

Grey Goose Vodka

Grey Goose Vodka Grey Goose Vodka เป็นเหล้าที่เกิดจากการวางขายในช่วงปี 1997 รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในเหล้าที่เป็นเหล้าวอดก้าที่มีคุณภาพดีมากยี่ห้อหนึ่งที่สามารถตีตล…

Camino Real Gold Tequila

Camino Real Gold Tequila

Camino Real Gold Tequila Camino Real Gold Tequila เป็นเหล้าที่เกิดจากการผลิตโดยใช้ต้นว่านหางจระเข้สีน้ำเงินพันธุ์พิเศษ ซึ่งเป็นพันธุ์พิเศษที่เติบโตแค่ในพื้นที่แ…

Tito's Handmade Vodka

Tito’s Handmade Vodka

Tito’s Handmade Vodka Tito’s Handmade Vodka เป็นเหล้าวอดก้าชนิดหนึ่งที่มีอายุของเหล้ายาวนานกว่า 10 ปี โดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่นับได้ว่าเป็นเหล้าท…

Russian Standard Original St. Petersburg Vodka

Russian Standard Original St. Petersburg Vodka

Russian Standard Original St. Petersburg Vodka Russian Standard Original St. Petersburg Vodka เหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าวอดก้าที่อยู่ในตำแหน่งท้ายสุดของเหล้ามาตรฐานร…

Belvedere Vodka

Belvedere Vodka

Belvedere Vodka Belvedere Vodka เป็นเหล้าที่มีการปรุงแต่งและสร้างขึ้นที่โรงกลั่นสุรา Polmos Zyrardow ในประเทศโปแลนด์ ซึ่งชื่อของโรงกลุ่มสุรานั้นเป็นชื่อเดียวกัน…

Ciroc snap frost vodka

Ciroc snap frost vodka

Ciroc snap frost vodka Ciroc snap frost vodka เป็นเหล้าที่ถูกหมักและกลั่นโดยใช้องุ่นเป็นวัตถุดิบหลัก รวมทั้งยังใช้องุ่นแค่สองพันธุ์เท่านั้น ได้แก่ องุ่นพันธุ์ M…

The Choya extra years

The Choya extra years

The Choya extra years The Choya extra years เหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเหล้าชนิดนี้ยังเป็นเหล้าที่ประสบความสำเร็จมากกว่าเหล้าอ…

Liqueur cointreau

Liqueur cointreau

Liqueur cointreau Liqueur cointreau เป็นเหล้าที่ถูกปรุงแต่งและสร้างขึ้นมาจากผลส้มที่มีรสชาติที่ขมกว่าส้มชนิดอื่นๆ รวมทั้งยังเป็นส้มที่มีการเก็บเกี่ยวมาจากดินแดน…

Gordon's London dry gin

The original Gordon’s London dry gin

The original Gordon’s London dry gin The original Gordon’s London dry gin เป็นเหล้ายินที่ถูกปรุงแต่งและสร้างขึ้นในแถบพื้นที่ Southwark ซึ่งอยู่ในประ…

Beefeater London dry gin

Beefeater London dry gin

Beefeater London dry gin Beefeater London dry gin เป็นเหล้าที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอังกฤษ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี 1820 โดย James Burroughs โดยในปัจจุบันนี…