Sessantanni Primitivo di Manduria

Sessantanni Primitivo di Manduria

Sessantanni Primitivo di Manduria

            Sessantanni Primitivo di Manduria นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมานับหลายพันปีและนับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีอายุมากที่สุด รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่ผลิตมาจากแหล่งผลิตไวน์และแหล่งปลูกองุ่นทำไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่ามากมายที่สวยงามในไวน์ชนิดนี้ด้วย

            โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างมีเสน่ห์อยู่พอสมควร โดยไวน์ชนิดนี้จะเป็นไวน์ที่เลือกใช้เฉพาะองุ่นพันธุ์ Primitivo ชั้นเยี่ยมที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงกลางเดือนหรือประมาณสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายน โดยองุ่นที่เลือกใช้นั้นจะต้องมีลักษณะผลที่ค่อนข้างสุกงอม หลังจากนั้นก็จะนำผลผลิตนี้ไปหมักโดยแบ่งระยะการหมักออกเป็นสองรอบ รอบแรกใส่องุ่นไปเพียง 80% แล้วหมักเป็นเวลา 18 วัน หลังจากนั้นจึงนำส่วน 20% ที่เหลือนั้นมาหมักต่อเป็นเวลา 25 วัน ลงในถังไม้โอ๊กพันธุ์อเมริกันและพันธุ์ฝรั่งเศสต่ออีกเป็นเวลายาวนานกว่า 12 เดือน

            ในส่วนของรสชาติ สีและกลิ่นนั้นนับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีรสชาติที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมอยู่พอสมควร ด้วยความที่ไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีความเข้มข้นอย่างสูง และมีสีของเนื้อสัมผัสเป็นสีแดงเข้มราวกับสีของทับทิม ทำให้ไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาติที่ซับซ้อนไปด้วยความเป็นผลไม้อย่างมาก เป็นไวน์ที่ประกอบด้วยรสชาติและกลิ่นของลูกพลัม แยมรสเชอร์รี่และใบยาสูบเล็กน้อย รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีความนุ่มนวลอยู่พอสมควรอันเนื่องมาจากสารแทนนินที่ยอดเยี่ยม

            โดยรวมแล้วนับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาติที่ค่อนข้างดีเยี่ยมอยู่พอสมควร ทั้งความนุ่มนวล เรียบง่ายและมีความซับซ้อนทั้งในส่วนของรสชาติและกลิ่นของเนื้อสัมผัสอย่างดีเยี่ยม รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณภูมิประมาณ 18 องศาเซลเซียส

Sessantanni Primitivo di Manduria

Sessantanni Primitivo di Manduria

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com