Réserve Spéciale Médoc

Réserve Spéciale Médoc

Réserve Spéciale Médoc

Réserve Spéciale Médoc นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในระดับโลก โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยแบรนด์ไวน์ชื่อดังของประเทศฝรั่งเศส โดยผู้ผลิตที่ได้ผลิตไวน์ชนิดนี้ขึ้นมา คือ Baron de Rothschild หรือ Laffite ซึ่งได้มีการตั้งถิ่นฐานการผลิตอยู่ที่บริเวณเมือง Medoc ใน Bordeaux

ไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีการหมักโดยการนำองุ่นทั้งสามชนิดมาใช้ในกระบวนการผลิตในอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปตามปีที่มีการผลิตขึ้นมา โดยองุ่นที่เลือกใช้ประกอบไปด้วยองุ่นสายพันธุ์ Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc และองุ่นสายพันธุ์ Merlot ซึ่งองุ่นที่นำมาใช้นั้นจะต้องผ่านการคัดเลือกและเก็บเกี่ยวด้วยมือแทบทั้งสิ้น

โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีสีของเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นสีของเนื้อสัมผัสที่เป็นสีแดงสวยงาม รวมทั้งกลิ่นและรสชาติที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นต้นโอ๊ก วานิลลา ใบยาสูบ เบอร์รี่ดำและเคอร์แรนสีดำ ไม่เพียงแค่นั้น ไวน์ชนิดนี้ยังมีกลิ่นของการรมควันอย่างเจือจางและมีกลิ่นดินเล็กน้อยอีกด้วย

ในภาพรวมนับได้ว่าไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างแน่น เข้มข้น แต่ก็ยังมีความแห้งและมีความเป็นกรดค่อนข้างสูง เป็นไวน์ที่เปรี้ยว ไม่หวานมาก เหมาะอย่างยิ่งกับการรับประทานควบคู่กับอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อกวางและเนื้อสัตว์ปีกชนิดต่างๆ

Réserve Spéciale Médoc

Réserve Spéciale Médoc

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com