Mouton Cadet Réserve Haut-Médoc 2017

Mouton Cadet Réserve Haut-Médoc

Mouton Cadet Réserve Haut-Médoc

            Mouton Cadet Réserve Haut-Médoc นับได้ว่าเป็นไวน์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยแบรนด์ไวน์ชื่อดังในย่านทวีปยุโรปอย่าง Mouton Cadet หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Baron Phillippe de Rothschild ซึ่งเป็นแบรนด์ไวน์ที่มีโรงกลั่นไวน์เป็นของตัวเองและมีฐานการผลิตใหญ่อยู่ในเมือง Bordeaux ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสถานที่การผลิตนี้เป็นแหล่งการผลิตที่มีความนิยมและมีทักษะในการผลิตไวน์แดงเป็นอย่างดีเป็นระดับต้นๆของโลก

            โดยไวน์ชนิดนี้ยังนับได้ว่าเป็นไวน์แดงที่มีการนำองุ่นทั้งสามชนิดด้วยกันในอัตราส่วนที่เท่าเทียมกันในแต่ละปีและในแต่ละชนิดขององุ่น ซึ่งสายพันธุ์องุ่นทั้งสามสายพันธุ์ที่นำมาใช้นั้น ได้แก่ องุ่นสายพันธุ์ Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc และองุ่นสายพันธุ์ Merlot ซึ่งองุ่นทั้งสามสายพันธุ์นี้ ทางผู้ผลิตจะนำองุ่นทั้งหมดมาใช้ในการผลิตลงในถังไม้โอ๊กพันธุ์ฝรั่งเศสใบเยี่ยมอย่างดี ตามวัฒนธรรมการหมักไวน์ยอดนิยมของ Bordeaux ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักดื่มทั่วไปทั่วโลก

            ซึ่งไวน์ชนิดนี้ยังนับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีสี เนื้อสัมผัส กลิ่นและรสชาติของไวน์ที่เต็มไปด้วยสีแดงที่ค่อนข้างเข้ม จากในช่วงแรกของไวน์ที่สีของเนื้อสัมผัสจะเป็นสีแดงทับทิม หลังจากนั้นสีของเนื้อไวน์จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงโกเมน นอกเหนือจากนี้ไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่นที่ค่อนข้างเต็มไปด้วยกลิ่นของผลไม้ป่าหลากหลายชนิดที่ผสานกันกับกลิ่นของผลส้มและผลเบอร์รี่สีดำที่ค่อนข้างหวาน แต่ยิ่งจะมีกลิ่นที่หวานมากขึ้นไปอีกจากวานิลลาและถั่วคั่ว รวมไปถึงไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างเต็มน้ำเต็มเนื้อและเต็มไปด้วยรสชาติของต้นโอ๊กและเครื่องเทศที่เน้นถึงความเผ็ดร้อนและความฉุนของไวน์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ไวน์ชนิดเป็นไวน์ที่เมื่อเก็บไว้ประมาณ 2-3 ปี สารแทนนินที่ให้ความเปรี้ยวจะค่อยๆละลายหายไป

            ในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่าไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาติที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเนื้อไวน์นี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่นที่ค่อนข้างมีความหวานและความเปรี้ยวจากผลส้มและผลเบอร์รี่สีดำที่ค่อนข้างหวาน แต่รสสัมผัสกลับมีความเป็ดร้อนและเข้มข้นจากต้นโอ๊กและเครื่องเทศหวานหลากหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับการรับปนะทานควบคู่กันกับอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อวัว เนื้อกวาง เนื้อแกะและเนื้อสัตว์ปีก เช่น เนื้อไก่และเนื้อเป็ด นอกเหนือจากนี้ไวน์ชนิดนี้ยังมีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ 13%

Mouton Cadet Réserve Haut-Médoc

Mouton Cadet Réserve Haut-Médoc

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com