Leopard's Leap Cabernet Sauvignon

Leopard’s Leap Cabernet Sauvignon

Leopard’s Leap Cabernet Sauvignon

            Leopard’s Leap Cabernet Sauvignon นับได้ว่าเป็นไวน์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาภายใต้แบรนด์ไวน์ชื่อดังจากทวีปแอฟริกาอย่าง Leopard’s Leap ที่มีการตั้งถิ่นฐานการผลิตอยู่ทาง Western Capeหรือแหลมทางตะวันตกที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประทศแอฟริกาใต้ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีชื่เสียงในด้านการผลิตไวน์

            ซึ่งไวน์ชนิดนี้นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีการผลิตขึ้นมาโดยใช้เอกลักษณ์ของชาวแอฟริกาใต้ที่เน้นการผลิตไวน์ที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง โดยทางผู้ผลิตนั้นจะเน้นในการใช้องุ่นสายพันธุ์ Cabernet Sauvignon แท้ 100%. มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยองุ่นทั้งหมดนั้นถูกเพาะปลูกในบริเวณพื้นที่ Swartland และ Perdeberge โดยองุ่นที่จะถูกเก็บเกี่ยวนั้นควรจะถูกเก็บเกี่ยวเมื่อสภาพอากาศมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ24.5 องศาเซลเซียสและองุ่นที่ใช้จะต้องสุกแล้วเท่านั้น แล้วองุ่นที่ถูกเก็บเกี่ยวมาทั้งหมดจะถูกนำไปหมักลงในถังไม้โอ๊กพันธุ์เยี่ยมจากฝรั่งเศสที่มีการใช้ครั้งที่สองและสาม โดใช้เวลาในการหมักเป็นเวลายาวนานถึง 12 เดือน

โดยไวน์ชนิดนี้นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีกลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง ด้วยสีของเนื้อสัมผัสที่เป็นสีแดงสวยงาม บวกกันกับกลิ่นและรสชาติที่ค่อนข้างเต็มน้ำเต็มเนื้อของผลไม้สีดำหลากหลายชนิดที่ผสมรวมกันกับกลิ่นและรสชาติของต้นโอ๊กและสารแทนนินอย่างชัดเจน

ในภาพรวมสามารถกล่าวสรุปได้ว่าไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่นอายของความสมดุลกันระหว่างความเก่าแก่และความร่วมสมัยของโลกยุคใหม่ด้วยกลิ่นและรสของผลไม้สีดำและต้นโอ๊กชั้นดี ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อวัว เนื้อแกะและเนื้อสัตว์ปีก เช่น เนื้อไก่และเนื้อเป็ด รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 13.5%

Leopard's Leap Cabernet Sauvignon

Leopard’s Leap Cabernet Sauvignon

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com