Echo De Lynch Bages Pauillac

Echo De Lynch Bages Pauillac

Echo De Lynch Bages Pauillac

            Echo De Lynch Bages Pauillac นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีการถูกสร้างสรรค์และผลิตขึ้นมาโดยแบรนด์ไวน์ชั้นนำของประเทศฝรั่งเศสอย่าง Chateau De Lynch Bages ซึ่งได้มีการตั้งถิ่นฐานการผลิตอยู่ที่เมือง Pauillac ในส่วนของชุมชน Haut-Medoc ของเมือง Bordeaux ในประเทศฝรั่งเศส

            ซึ่งไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีส่วนผสมและกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่พอสมควรเมื่อเทียบกับไวน์ชนิดอื่นๆ ด้วยสายพันธุ์และอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 58% Cabernet Sauvignon, 9% Cabernet Franc และ 33% Merlot ซึ่งเป็นสายพันธุ์องุ่นที่มีการเพาะปลูกในบริเวณแหล่งการผลิตไวน์นี้เท่านั้น โดยการเก็บเกี่ยวไวน์องุ่นจะต้องมีการใช้มือเปล่าเก็บเกี่ยวเท่านั้นเพื่อให้องุ่นที่มีคุณภาพมากที่สุดด้วยเช่นกัน ซึ่งองุ่นทั้งหมดนั้นจะผ่านการนำไปหมักในถังไม้โอ๊กฝรั่งเศสบาร์เรลใบใหม่ในอัตราส่วนขององุ่นที่แตกต่างกันตามปีที่มีการผลิต

            ซึ่งไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีเนื้อสัมผัส กลิ่น รสชาติและลักษณะภายนอก โดยสีของเนื้อสัมผัสเป็นสีแดงสดราวกับสีของทับทิมที่ออกไปทางสีแดงเข้ม นอกจากนี้ไวน์ชนิดนี้ยังเป็นไวน์ที่มีกลิ่นของผลไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นผลของเบอร์รี่สีดำ ผลส้มสายน้ำผึ้งและเบอร์รี่สีแดง ซึ่งรสชาติและกลิ่นนั้นก็ค่อนข้างไปในลักษณะทิศทางเดียวกัน

            ในภาพรวมสามารถกล่าวสรุปได้ว่าไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาติที่เต็มไปด้วยผลไม้อย่างดี รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีเต็มน้ำเต็มเนื้ออย่างยอดเยี่ยมและมีโครงสร้างลักษณะไวน์อย่างดี ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับการรับประทานควบคู่กับอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อวัว เนื้อกวาง เนื้อแกะและเนื้อสัตว์ปีก เช่น เนื้อไก่และเนื้อเป็ด นอกจากนี้ไวน์ชนิดนี้ยังต้องเก็บรักษาไวน์ไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 17-19 องศาเซลเซียส หรืออยู่ที่ประมาณ 62-66 องศาเซลเซียส รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 14-13.5%

Echo De Lynch Bages Pauillac

Echo De Lynch Bages Pauillac

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com