Sir Edward's Beer Reserve

Sir Edward’s Beer Reserve

Sir Edward’s Beer Reserve

            Sir Edward’s Beer Reserve นับได้ว่าเป็นเหล้าวิสกี้ที่มีการผลิตขึ้นมาโดยแบรนด์เหล้าวิสกี้และโรงกลั่นเหล้าวิสกี้ชื่อดังอย่าง Sir Edward’s ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล้าวิสกี้ที่มีการนำเอาวัฒนธรรมของชาวสกอตซ์มาใช้ในการผลิตในครั้งนี้ และยังมีการฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศสกอตแลนด์ในสหราชอาณาจักร

            โดยเหล้าวิสกี้ชนิดนี้เป็นเหล้าวิสกี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการผลิตเบียร์มาเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งอย่างที่บอกตั้งแต่ในช่วงต้นว่าเหล้าวิสกี้ชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีการนำวัฒนธรรมสกอตซ์มาใช้ทั้งสองเทคนิคการผลิต ได้แก่ การหมักเบียร์และการผลิตเหล้าวิสกี้ตามแบบชาวสกอตซ์ ซึ่งเหล้าวิสกี้ชนิดนี้จะมีการนำไปบ่มและหมักลงในถังไม้บาร์เรลที่ใช้หมักเบียร์สกอตซ์ รวมทั้งยังเป็นเหล้าที่มีการนำวัตถุดิบของข้าวธัญพืชและข้าวมอลต์มาหมักรวมกันอีกด้วย

            ซึ่งเหล้าวิสกี้ชนิดนี้เป็นเหล้าวิสกี้ที่มีกลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติและลักษณะภายนอกที่ค่อนข้างเบาบางและความกลมกล่อม ซึ่งเป็นเหล้าวิสกี้ที่มีกลิ่นและรสชาติที่ค่อนข้างไปลักษณะทิศทางเดียวกัน โดยเหล้านี้จะมีกลิ่นและรสชาติของแก่นไม้จากถังไม้บาร์เรลเป็นหลัก ที่ผสานกันกับกลิ่นของผลไม้ โดยเฉพาะผลไม้จากเมืองร้อน

            ในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่าเหล้าวิสกี้ชนิดนี้เป็นเหล้าวิสกี้ที่มีรสชาติและกลิ่นที่กลมกล่อมและเต็มน้ำเต็มเนื้ออย่างยิ่ง ซึ่งเมื่อผสมเหล้าวิสกี้นี้กับน้ำเปล่าจะทำให้ความเกิดความซ่าในรสชาติและกลิ่นอย่างดีกว่าแบบปกติ รวมทั้งยังเป็นเหล้าวิสกี้ที่มีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 40% ซึ่งนับได้ว่าเป็นระดับปริมาณแอลกอฮอล์ปกติ ไม่รุนแรงมากนัก

Sir Edward's Beer Reserve

Sir Edward’s Beer Reserve

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com