Château Phélan Ségur Saint-Estèphe

Château Phélan Ségur Saint-Estèphe

Château Phélan Ségur Saint-Estèphe

            Château Phélan Ségur Saint-Estèphe นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีการถูกสร้างสรรค์และผลิตขึ้นมาโดยแบรนด์ไวน์ชั้นนำของประเทศฝรั่งเศสอย่าง Château Phélan Ségur ซึ่งได้มีการตั้งถิ่นฐานการผลิตอยู่ที่เมือง Saint-Estèphe ของเมือง Bordeaux ในประเทศฝรั่งเศส

            ซึ่งไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีส่วนผสมและกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่พอสมควรเมื่อเทียบกับไวน์ชนิดอื่นๆ ด้วยสายพันธุ์และอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 56% Cabernet Sauvignon, 2% Cabernet Franc และ 42% Merlot ซึ่งเป็นสายพันธุ์องุ่นที่มีการเพาะปลูกในบริเวณแหล่งการผลิตไวน์นี้เท่านั้น โดยการเก็บเกี่ยวไวน์องุ่นจะต้องมีการใช้มือเปล่าเก็บเกี่ยวเท่านั้นเพื่อให้องุ่นที่มีคุณภาพมากที่สุดด้วยเช่นกัน ซึ่งองุ่นทั้งหมดนั้นจะผ่านการนำไปหมักในถังไม้โอ๊กฝรั่งเศสบาร์เรลใบใหม่ โดยแบ่งใส่ทีละครึ่งจากจำนวนองุ่นทั้งหมด

            ซึ่งไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีเนื้อสัมผัส กลิ่นและรสชาติของไวน์ที่ค่อนข้างดีเยี่ยมอยู่พอสมควรเช่นกัน โดยเนื้อสัมผัสของไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีสีที่ค่อนข้างเข้มออกไปทางสีแดงทับทิม บวกกับกลิ่นของไวน์ที่มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของใบยาสูบ เครื่องเทศและชิการ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นไวน์ที่ค่อนข้างมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าไวน์ลักษณะเดียวกัน

            ในภาพรวมสามารถกล่าวสรุปได้ว่าเป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาติที่ค่อนข้างฉุนและเข้มข้นอย่างยิ่ง ทั้งใบยาสูบ เครื่องเทศและชิการ์ รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่ค่อนข้างมีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างเต็มน้ำเต็มเนื้ออย่างดี ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับการรับประทานควบคู่กับอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อวัว เนื้อกวาง เนื้อแกะและเนื้อสัตว์ปีก เช่น เนื้อไก่และเนื้อเป็ด นอกจากนี้ไวน์ชนิดนี้ยังต้องเก็บรักษาไวน์ไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 17-19 องศาเซลเซียส หรืออยู่ที่ประมาณ 62-66 องศาเซลเซียส รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 12.5-14%

Château Phélan Ségur Saint-Estèphe

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com