Chateau du Tertre Margaux

Chateau du Tertre Margaux

Chateau du Tertre Margaux

            Chateau du Tertre Margaux นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีการถูกสร้างสรรค์และผลิตขึ้นมาโดยแบรนด์ไวน์ชั้นนำของประเทศฝรั่งเศสอย่าง Chateau du Tertre ซึ่งได้มีการตั้งถิ่นฐานการผลิตอยู่ที่เมืองMargaux ของเมือง Bordeaux ในประเทศฝรั่งเศส

            ซึ่งไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีส่วนผสมและกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่พอสมควรเมื่อเทียบกับไวน์ชนิดอื่นๆ ด้วยสายพันธุ์และอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 32% Cabernet Sauvignon, 30% Cabernet Franc, 5% Petit Verdot และ 33% Merlot ซึ่งเป็นสายพันธุ์องุ่นที่มีการเพาะปลูกในบริเวณแหล่งการผลิตไวน์นี้เท่านั้น โดยการเก็บเกี่ยวไวน์องุ่นจะต้องมีการใช้มือเปล่าเก็บเกี่ยวเท่านั้นเพื่อให้องุ่นที่มีคุณภาพมากที่สุดด้วยเช่นกัน ซึ่งองุ่นทั้งหมดนั้นจะผ่านการนำไปหมักในถังไม้โอ๊กฝรั่งเศสบาร์เรลใบใหม่ โดยแบ่งใส่ทีละครึ่งจากจำนวนองุ่นทั้งหมด

            ซึ่งไวน์ชนิดนี้นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีเนื้อสัมผัส กลิ่นและรสชาติที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่พอสมควร โดยเนื้อสัมผัสของไวน์ที่มีสีค่อนข้างไปทางสีแดงทับทิมเช่นเดียวกันกับไวน์แดงทั่วไป บวกกับไวน์นี้ก็ยังมีกลิ่นที่เต็มไปด้วยความเป็นผลไม้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะผลไม้จำพวกตระกูลเบอร์รี่ นอกจากนี้ไวน์ชนิดนี้ก็ยังมีอายุของไวน์ที่ค่อนข้างยาวนานมากตั้งแต่ 20-30 ปี

            ในภาพรวมสามารถกล่าวได้ว่าไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาติที่เต็มไปด้วยผลไม้ตระกูลเบร์รี่ที่ให้ความหวาน ความหอมและสัมผัสที่ติดลิ้นอย่างยาวนาน ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับการรับประทานควบคู่กับอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อวัว เนื้อกวาง เนื้อแกะและเนื้อสัตว์ปีก เช่น เนื้อไก่และเนื้อเป็ด นอกจากนี้ไวน์ชนิดนี้ยังต้องเก็บรักษาไวน์ไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 17-19 องศาเซลเซียส หรืออยู่ที่ประมาณ 62-66 องศาเซลเซียส

Chateau du Tertre Margaux

Chateau du Tertre Margaux

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com