Bowmore 1973 43 Years Old

Bowmore 1973 43 Years Old

Bowmore 1973 43 Years Old

            Bowmore 1973 43 Years Old นับได้ว่าเป็นเหล้าวิสกี้ชั้นเยี่ยมและได้รับความนิยมที่ได้รับการสร้างสรรค์และการผลิตขึ้นมาโดยแบรนด์เหล้าวิสกี้ชื่อดังอย่าง Bowmore ซึ่งเป็นแบรนด์เหล้าวิสกี้ชื่อดังที่มีชื่อเสียงคุ้นหูกันในวงการเหล้าวิสกี้ที่มีการตั้งถิ่นฐานการผลิตใหญ่อยู่ที่ย่านหมู่เกาะ Islay ของประเทศสกอตแลนด์ในสหราชอาณาจักร

            โดยเหล้าวิสกี้ชนิดนี้นับได้ว่าเป็นเหล้าวิสกี้ที่มีกระบวนการผลิตและขั้นตอนที่ค่อนข้างไม่ซับซ้อนมากนัก แต่ว่าทางผู้ผลิตเน้นการผลิตเหล้าวิสกี้ด้วยการอาศัยเวลาในการหมักมากกว่า เนื่องด้วยทางผู้ผลิตได้มีการเลือกนำเอาวัตถุดิบยอดนิยมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตอย่างมากอย่างข้าวบาร์เลย์แท้ 100% หรือที่ใครหลายคนในวงการเหล้าวิสกี้ต่างล้วนเรียกชื่อวัตถุดิบนี้ว่า “เหล้าซิงเกิลมอลต์ (Single Malt)” โดยวัตถุดิบทั้งหมดที่ผ่านการเลือกสรรมานั้นทางผู้ผลิตจะนำไปหมักลงในถังไม่โอ๊กที่ใช้ในการหมักเหล้าเบอร์บอนเป็นจำนวน 6 ถังสุดท้ายที่มีการสร้างถังนี้มาตั้งแต่ในช่วงปี 1973 ด้วยกัน ซึ่งมีนักวิจารณ์และนักประวัติศาสตร์เหล้าวิสกี้ต่างล้วนคาดเดาว่าเหล้าวิสกี้ชนิดนี้น่าจะถูกให้กำเนิดขึ้นมาในช่วงระหว่างวันที่ 10 เดือนพฤษภาคมปี 1973 จนถึงช่วงวันที่ 2 ของเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน

            ซึ่งเหล้าวิสกี้ชนิดนี้ยังนับได้ว่าเป็นเหล้าวิสกี้ที่มีองค์ประกอบที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเหล้าวิสกี้ชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีลักษณะภายนอกที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านเนื้อสัมผัส กลิ่นและรสชาติของเหล้าวิสกี้ โดยเริ่มต้นจากสีของเนื้อสัมผัสของเหล้าชนิดนี้ที่เป็นสีเหลืองทองอำพันสวยงาม บวกกันกับกลิ่นและรสชาติของเหล้าวิสกี้ชนิดนี้ที่มีองค์ประกอบที่โดดเด่น เช่น ขิง สับปะรด มะม่วงและต้นโอ๊กอย่างดี

            ในภาพรวมสามารถกล่าวสรุปได้ว่าเหล้าวิสกี้ชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีกลิ่นและรสชาติที่เต็มน้ำเต็มเนื้ออย่างดี มีทั้งความหวานในตัวเนื้อสัมผัสของเหล้าวิสกี้อย่างดี มีความโดดเด่นของขิง สับปะรด มะม่วงและต้นโอ๊ก นอกเหนือจากนี้เหล้าวิสกี้ชนิดนี้เป็นเหล้าวิสกี้ที่มีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ 43.2% ซึ่งนับได้ว่าไม่ค่อยสูงมากเมื่อเทียบกับเหล้าวิสกี้ทั่วไป รวมทั้งยังเป็นเหล้าที่มีปริมาตรของขวดอยู่ที่ 700 มิลลิลิตร และเป็นเหล้าวิสกี้ที่มีการผลิตและจำหน่ายแค่ปริมาณจำนวนที่จำกัดและมีอายุของเหล้ามากกว่า 30 ปีขึ้นไปด้วยกัน

Bowmore 1973 43 Years Old

Bowmore 1973 43 Years Old

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com