Mouton Cadet Grande Cuvée Médoc

Mouton Cadet Grande Cuvée Médoc

Mouton Cadet Grande Cuvée Médoc

Mouton Cadet Grande Cuvée Médoc นับได้ว่าเป็นไวน์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาภายใต้แบรนด์ไวน์ที่ชื่อเสียงอย่าง Mouton Cadet ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในการเพาะปลูกองุ่นที่ใช้ในการผลิตไวน์และมีโรงกลั่นไวน์เป็นของตัวเอง โดยสถานที่แห่งนี้ได้ตั้งอยู่บริเวณย่านชุมชนเมือง Bordeaux ของประเทศฝรั่งเศส

โดยไวน์ชนิดนี้นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีการนำองุ่นทั้งสองชนิดมาใช้ในกระบวนการผลิตไวน์ในครั้งนี้ โดยองุ่นที่นำมาใช้ในการผลิตนั้น ได้แก่ องุ่นสายพันธุ์ Merlot 58% และองุ่นสายพันธุ์ Cabernet Sauvignon 42%โดยองุ่นทั้งสองสายพันธุ์ก็ให้คุณลักษณะที่แตกต่างกัน โดยองุ่นทั้งสองสายพันธุ์จะถูกนำไปหมักลงในถังไม้โอ๊กพันธุ์เยี่ยมจากประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยเช่นกัน ซึ่งแรงบันดาลใจในการผลิตไวน์ชนิดนี้นั้นได้รับอิทธิพลจากการสำรวจตลาดท่องเที่ยวที่มีการจัดจำหน่ายไวน์ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะไวน์ที่ถูกกลั่นออกมาจากโรงกลั่นไวน์ย่าน Saint Laurent Medoc มาผสมรวมกันกับคุณภาพที่จำกัดในการผลิตไวน์ในสมัยนั้น

ซึ่งไวน์ชนิดนี้นับได้ว่าเป็นไวน์แดงที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในส่วนของสี เนื้อสัมผัส กลิ่นและรสชาติของไวน์ชนิดนี้ โดยไวน์ชนิดนี้จะเป็นไวน์ที่มีสีของเนื้อสัมผัสเป็นสีแดงสดราวกับสีแดงของโกเมนที่น่าดึงดูดตาอย่างยิ่ง นอกเหนือจากนี้กลิ่นของไวน์นั้นเปิดกลิ่นออกมาด้วยกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเทศ หลังจากนั้นกลิ่นก็จะเริ่มเบาบางลงจนเริ่มได้รับกลิ่นของผลไม้และกลิ่นราวกับกลิ่นของขนมปังปิ้งยามเช้ามา โดยกลิ่นที่โดดเด่นเป็นพิเศษนั้นคือกลิ่นของผลเคอร์แรนสีดำที่เสริมให้กลิ่นนั้นยอดเยี่ยมมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่กลิ่นเท่านั้นที่โดดเด่น รสชาติขแงไวน์นี้ก็โดดเด่นด้วยรสสัมผัสของผลเคอร์แรนสีดำเช่นเดียวกัน เป็นรสสัมผัสที่ให้พลังและความนุ่มนวลไปพร้อมกันอย่างลงตัว

ในภาพรวมสามารถกล่าวสรุปได้ว่าไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาติที่ค่อนข้างโดดเด่นไปด้วยเครื่องเทศในช่วงแรกและจากผลเคอร์แรนสีดำในช่วงกลางและช่วงท้าย ซึ่งเป็นกลิ่นอายและรสชาติที่ทรงพลังและนุ่มนวลในเวลาเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับการรับประทานควบคู่กันกับอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อวัว เนื้อกวาง เนื้อแกะ และเนื้อสัตว์ปีก เช่น เนื้อไก่และเนื้อเป็ด นอกเหนือจากนี้ไวน์ชนิดนี้ยังเป็นไวน์ที่มีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ 13.5% ด้วยเช่นกัน

Mouton Cadet Grande Cuvée Médoc

Mouton Cadet Grande Cuvée Médoc

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com