Grant Burge Benchmark Shiraz

Grant Burge Benchmark Shiraz

Grant Burge Benchmark Shiraz

            Grant Burge Benchmark Shiraz เป็นไวน์ที่มีการผลิตมาจากแบรนด์ไวน์ชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย โดยมีแหล่งการผลิตไวน์ที่สำคัญอยู่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศ บริเวณเขตเมือง Barossa Valley โดยมีชื่อว่า Grant Burge รวมทั้งยังเป็นแหล่งไวน์ที่มีการชื่อเสียงมาในวงการการผลิตไวน์มายาวนานกว่า 30 ปี

            โดยไวน์ชนิดนี้นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีการนำองุ่นเพียงแค่ชนิดเดียว ได้แก่ องุ่นพันธุ์ Shirazหรือสามารถเรียกได้อีกอย่างว่า Syrah ซึ่งเป็นไวน์ที่มีการเพาะปลูกในไร่ของตัวเองโดยเฉพาะ รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่จะต้องมีการคัดเลือกสายพันธุ์อย่างดี และให้องุ่นมีลักษณะสายพันธุ์ตามที่ต้องการ เพื่อให้ได้กรรมวิธีการผลิตที่ดีที่สุด

            ในส่วนของเนื้อสัมผัส สี กลิ่นและรสชาตินั้น นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีสีของเนื้อสัมผัสเป็นสีแดงอมม่วง รวมทั้งยังมีกลิ่นและรสชาติของไวน์คล้ายกับพริกไทยดำ เครื่องเทศ เชอร์รี่สีแดง รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างซับซ้อนจากต้นโอ๊กและเครื่องเทศอย่างดี

            โดยรวมแล้วนับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีความเข้มข้นที่ค่อนข้างมาก มีความเบาบางของเนื้อสัมผัส ความแห้งที่ค่อนข้างมาก และความนุ่มนวลของไวน์ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับการรับประทานควบคู่กันกับอาหารที่ประกอบมาจากเนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อสัตว์ปีก และเนื้อกวาง รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 13-14.5%

Grant Burge Benchmark Shiraz

Grant Burge Benchmark Shiraz

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com