Chateau Leoville Barton Saint-Julien

Chateau Leoville Barton Saint-Julien

Chateau Leoville Barton Saint-Julien

            Chateau Leoville Barton Saint-Julien นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีการถูกสร้างสรรค์และผลิตขึ้นมาโดยแบรนด์ไวน์ชั้นนำของประเทศฝรั่งเศสอย่าง Chateau Leoville Barton ซึ่งได้มีการตั้งถิ่นฐานการผลิตอยู่ที่เมือง Saint-Julien ในส่วนของชุมชน Haut-Medoc ของเมือง Bordeaux ในประเทศฝรั่งเศส

            ซึ่งไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีส่วนผสมและกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่พอสมควรเมื่อเทียบกับไวน์ชนิดอื่นๆ ด้วยสายพันธุ์และอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 82% Cabernet Sauvignon และ 18% Merlot ซึ่งเป็นสายพันธุ์องุ่นที่มีการเพาะปลูกในบริเวณแหล่งการผลิตไวน์นี้เท่านั้น โดยการเก็บเกี่ยวไวน์องุ่นจะต้องมีการใช้มือเปล่าเก็บเกี่ยวเท่านั้นเพื่อให้องุ่นที่มีคุณภาพมากที่สุดด้วยเช่นกัน ซึ่งองุ่นทั้งหมดนั้นจะผ่านการนำไปหมักในถังไม้โอ๊กฝรั่งเศสบาร์เรลใบใหม่ในอัตราส่วนขององุ่นที่แตกต่างกันตามปีที่มีการผลิต

โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติและลกษณะภายนอกทั้งหมดที่งดงามและมีเสน่ห์อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นสีของเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างเป็นสีแดงสดราวกับสีแดงเลือดก็ว่าได้ แต่ก็ยังมีความสีแดงเคลือบเล็กน้อยด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่นที่ค่อนข้างสดชื่นและมีกลิ่นของสนที่หอมหวานด้วยเช่นกัน

ในภาพรวมสามารถกล่าวสรุปได้ว่าไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาติที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งก็ว่าได้ รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีสัมผัสที่ติดลิ้นค่อนข้างยาวนาน บวกกับรสชาติที่หอมหวานนุ่มนวลของไวน์ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับการรับประทานควบคู่กันกับอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อกวางและเนื้อสัตว์ปีก เช่น เนื้อเป็ดและเนื้อไก่ รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 12.5-14.5% นอกจากนี้ไวน์ชนิดนี้ยังต้องเก็บรักษาไวน์ไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 17-19 องศาเซลเซียส หรืออยู่ที่ประมาณ 62-66 องศาเซลเซียส

Chateau Leoville Barton Saint-Julien

Chateau Leoville Barton Saint-Julien

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com