Chateau Latour Grand VIN

Chateau Latour Grand VIN

Chateau Latour Grand VIN

                Chateau Latour Grand VIN นับได้ว่าเป็นไวน์สัญชาติฝรั่งเศสที่มีถิ่นกำเนิดมาจากบริเวณ Pauillac ใน Medoc ของเมือง Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส โดยเมืองเหล่านี้ล้วนเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมระดับโลกแทบทั้งสิ้น โดยไวน์เหล่านี้เป็นไวน์ที่มีการนำองุ่นหลากหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น Cabernet Sauvignon และองุ่นพันธุ์ Merlot มาใช้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันอย่างพอสมควร โดยองุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon จะใช้ที่อัตราส่วนมากกว่า 90% ส่วนองุ่นพันธุ์ Merlot จะใช้เพียงแค่ประมาณ 10% เท่านั้น

                โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีสีที่ค่อนข้างเข้มข้นพอมสมควรราวกับสีของโกเมนที่แดงค่อนข้างเข้ม รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีกลิ่นที่ค่อนข้างเข้มข้นมาจากกลิ่นของแบลกเคอแรน ผลเชอร์รี่และลูกพลัมอุ่นๆที่ผสมรวมกันกับกลิ่นของลูกสนอย่างเบาบาง

                นอกจากนี้ไวน์ชนิดนี้ยังเป็นไวน์ที่รสชาติที่ตรงไปตรงมาและเต็มน้ำเต็มเนื้ออยู่พอสมควร มีรสชาติของผลไม้สุก ที่ค่อยๆเกิดรสชาติอย่างช้าๆ แต่ดื่มด่ำอย่างยิ่ง รวมทั้งยังมีสารแทนนินอย่างเบาบางด้วยเช่นกัน

Chateau Latour Grand VIN

Chateau Latour Grand VIN

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com