Château Grand-Puy Ducasse Pauillac

Château Grand-Puy Ducasse Pauillac

Château Grand-Puy Ducasse Pauillac

            Château Grand-Puy Ducasse Pauillac นับได้ว่าเป็นไวน์ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยแบรนด์ไวน์ชื่อดังอย่าง Château Grand-Puy Ducasse ซึ่งได้ตั้งถิ่นฐานการผลิตอยู่ที่เมือง Pauillac ในเมือง Medoc, Bordeaux ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดยเมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในการเพาะปลูกองุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon

            โดยไวน์ชนิดนี้มีการนำองุ่นทั้งสองสายพันธุ์ ได้แก่ องุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon 52% และองุ่นพันธุ์ Merlot 48% มาใช้ในกรรมวิธีการผลิต รวมทั้งยังมีการเพาะปลูกองุ่นนี้โดยใช้ดินทรายร่วนปนเหนียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการนำองุ่นทั้งหมดมาหมักลงในถังไม้โอ๊กอย่างดีพันธุ์ฝรั่งเศสเป็นเวลายาวนานกว่า 18 เดือน จนทำให้ไวน์ชนิดนี้มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-8 ปี

            นอกจากนี้ไวน์ชนิดนี้ยังมีสี กลิ่น และรสชาติที่ยอดเยี่ยมและเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีสีของเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างเข้ม รวมทั้งยังมีกลิ่นและรสชาติที่หอมหวาน เต็มเปี่ยมไปด้วยผลแบล็กเคอร์แรนสุก ใบยาสูบ ต้นสน ชะเอมเทศ และผลไม้สุกอีกหลากหลายชนิดที่ปนมาอย่างจางๆ

            โดยรวมแล้วนับได้ว่าไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีลักษณะเต็มน้ำเต็มเนื้อ รสชาติและกลิ่นดีเยี่ยม กลมกล่อม และยอดเยี่ยม แต่รสชาติจะดีเยี่ยมนั้น ควรเปิดทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงก่อนรับประทานจริง โดยการรับประทานนั้น ไวน์ชนิดนี้สามารถรับประทานควบคู่ได้กับอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ อย่างเช่น เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อกวาง รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 12.8% อีกด้วย

Château Grand-Puy Ducasse Pauillac

Château Grand-Puy Ducasse Pauillac

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com