Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien

Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien

Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien

            Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien  นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีการถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยแบรนด์ผลิจไวน์ชื่อดังอย่าง Château Ducru-Beaucaillou ซึ่งตั้งอยู่ทางเมือง Saint Julien ใน Medoc, Bordeaux บริเวณทางดานตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดยเมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตไวน์ประเภท Pauillac และ. Margaux อย่างยิ่ง

            โดยไวน์ชนิดนี้เป็นการผสมรวมกันระหว่างองุ่นมีชื่อทั้งสองชนิด ได้แก่ องุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon  90% และองุ่นพันธุ์  Merlot 10% ด้วยกัน รวมทั้งองุ่นที่เลือกใช้นั้นจะต้องเป็นองุ่นที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยองุ่นทั้งหมดจะถูกนำไปหมักลงในถังโอ๊กใบใหม่เท่านั้นเป็นเวลายาวนานกว่า 18-20 เดือนด้วยกัน หลังจากที่ผ่านการอบในถังสแตนเลสแล้ว 7 วัน

            ซึ่งไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีลักษณะของเนื้อสัมผัส กลิ่นและรสที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นสีของเนื้อสัมผัสที่เป็นสีค่อนไปทางดำแดง รวมทัง้ยังเป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาติของดอกไม้มาเป็นส่วนใหญ่ หลังจากนั้นก็จะมีกลิ่นและรสชาติของผลไม้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทั้งที่มีสีแดงและมีสีดำ รวมทั้งยังมีรสชาติที่นุ่มนวลติดตราตรึงใจใครต่อหลายคนอีกด้วย

            โดยรวมแล้วนับได้ว่าไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีคุณสมบัติพร้อมในการรับประทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการรับประทานกับอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัวและเนื้อกวาง รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ  12-15 ปีและมีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ 15% อีกด้วย

Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien

Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com