Chateau Canon La Gaffeliere St Emilion Grand Cru

Chateau Canon La Gaffeliere St Emilion Grand Cru

Chateau Canon La Gaffeliere St Emilion Grand Cru

Chateau Canon La Gaffeliere St Emilion Grand Cru เป็นไวน์ที่เกิดจากกรรมวิธีการผลิตด้วยการนำองุ่นทั้งสามพันธุ์มาเป็นส่วนผสมหลักของกรรมวิธีการผลิตไวน์ในครั้งนี้ ได้แก่ Merlot 55%, 35% Cabernet Franc และ 10% Cabernet Sauvignon รวมทั้งยังมีระดับปริมาณของแอลกอฮอล์อยู่ที่ 14% และมีช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 17 กันยายนถึง 4 ตุลาคมของทุกปี

ไร่องุ่น Canon La Gaffeliere มีขนาด 19.5 เฮกตาร์ ซึ่งได้มีการปลูกไว้ตามอัตราส่วน ดังนี้ 52% Merlot, 40% Cabernet Franc และ 8% Cabernet Sauvignon ซึ่งองุ่นเหล่านี้จะมีการใช้หมักที่จะมีอายุเฉลี่ยที่ 50 ปี รวมทั้งยังมีไวน์ที่มีอายุมากถึง 80 ปีด้วยเช่นเดียวกัน โดยองุ่นเหล่านี้จะต้องมีการปลูกองุ่นด้วยดินเหนียวที่ปลูกอยู่ลึกพอสมควร รวมทั้งยังเป็นองุ่นที่มีพื้นที่บางส่วนที่ปลูกด้วยการใช้ดินปูนผสมรวมกันกับดินทรายอีกด้วยเช่นกัน

โดยสีของเนื้อสัมผัสของไวน์นั้นมีสีที่ค่อนข้างคล้ำพอสมควร มีกลิ่นของไวน์มาจากผลเบอร์รี่สีเข้ม ชะเอม กลิ่นที่คล้ายกันกับกลิ่นของดินเปียกและกลิ่นของพื้นป่า โดยที่ไวน์นั้นมีกลิ่นอย่างนี้เนื่องจากมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สดและเกลือแร่ ซึ่งคุณสามารถสัมผัสได้ถึงความเพลิดเพลินจากรสชาติจากผลไม้สีแดงที่มีรสชาติที่หวานหอมและมีรสชาติที่สดชื่นและสดใหม่ในช่วงท้าย

Chateau Canon La Gaffeliere St Emilion Grand Cru

Chateau Canon La Gaffeliere St Emilion Grand Cru

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com