Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon

Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon

Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon

            Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีต้นกำเนิดมาจากการผลิตโดยแบรนด์ไวน์ดังอย่าง Concha y Toro ซึ่งตั้งถิ่นฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศชิลี ซึ่งไวน์ชนิดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดย Marcelo Papa ซึ่งเป็นนักสร้างสรรค์ไวน์ชื่อดัง

            ไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งทางการคัดเลือกพันธุ์องุ่น โดยใช้แค่องุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon มาเพียงแค่เท่านั้น นอกจากนี้องุ่นที่ใช้ในการผลิตไวน์นี้ล้วนเป็นองุ่นพันธุ์ชิลีที่มาจาก Limari Valley ที่อยู่ทางตอนแหนือของประเทศชิลีและ Maule Valley ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศชิลี นอกจากนี้ยังเป็นไวน์ที่มีการหมักลงในถังไม้โอ๊กใบใหม่เท่านั้น

            นอกจากนี้ไวน์ชนิดนี้ยังเป็นไวน์ที่มีเนื้อสัมผัส รสชาติและกลิ่นที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ด้วยเช่นกัน ทั้งสีของเนื้อสัมผัสของไวน์ที่เป็นสีแดงสด มีความเข้มข้นราวกับเป็นสีของทับทิม นอกจากนี้ยังเป็นไวน์ที่มีกลิ่นที่ค่อนข้างเฉพาะตัวที่มาจาดเหล้าลูกเกดดำแคสซิส รวมทั้งยังเป็นเหล้าที่มีกลิ่นของเชอร์รี่จางๆ ราวกับกลิ่นของขนมปังปิ้งกับกาแฟยามเช้า

            โดยรวมแล้วนับได้ว่าไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่ค่อนข้างลึกลับ น่าค้นหา รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีเอกลักษณ์ขององุ่นเฉพาะสายพันธุ์ โดยไวน์ชนิดนี้ยังนับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 13.5%. เพียงเท่านั้น

Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon

Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com