Bombay Sapphire distilled London dry gin

Bombay Sapphire distilled London dry gin

Bombay Sapphire distilled London dry gin

Bombay Sapphire distilled London dry gin เป็นเหล้าที่มีลักษณะที่หรูหรา ความคลาสสิกแบบดั้งเดิมของเหล้ายินสไตล์ลอนดอนและมีความนุ่มกับความฉ่ำไว้อย่างดีเยี่ยม โดยเหล้านี้ยังมีเนื้อสัมผัสที่ทำให้เกิดความดื่มด่ำแก่ผู้ดื่มเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เหล้าชนิดนี้ยังมีเอกลักษณ์ของเหล้าผสมที่มีส่วนประกอบของพืชมากกว่าแปดอย่างอย่างชัดเจนอีกด้วย

โดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีกลิ่นที่หอมหวาน ความนุ่มอ่อนโยน รวมทั้งยังมีความชัดเจนของในวัตถุดิบทั้งหลายที่มีการผสมรวมกันเข้าไป โดยเหล้าชนิดนี้มีกลิ่นที่หอมของเลม่อน ต้นสน และชะเอมที่เต็มเปี่ยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีกลิ่นที่ซับซ้อนและได้กลิ่นอายของเหล้ายินอย่างดีเยี่ยม

นอกจากเหล้าจะมีกลิ่นอายของเหล้ายินอย่างชัดเจนและมีรูปแบบที่เต็มไปด้วยเหล้าอังกฤษชั้นเยี่ยมแล้ว เหล้าชนิดนี้ยังมีรสชาติมากกว่ากลิ่นที่นักดื่มได้รับมาก โดยเหล้าชนิดนี้มีกลิ่นของวัตถุดิบทั้งหลายที่ล้วนสุกแล้ว ทั้งผลไม้สุก เลม่อน เครื่องเทศ ชะเอม เนื้อมะนาว เนื้อสน ซึ่งให้รสชาติของเหล้ามีความขมนิดๆ และความเปรี้ยว นอกจากนี้ยังมีรสสัมผัสของน้ำมันเล็กน้อยอีกด้วย

โดยรวมแล้วนับได้ว่าเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีวัตถุดิบที่รวมกันมากกว่าแปดชนิด เป็นเหล้าที่มีกลิ่นอายของความดั้งเดิมแบบคลาสสิก ทั้งกลิ่นอายและรสชาติของเหล้าอังกฤษและเหล้ายินอย่างดี โดยรสชาติของเหล้านั้นจะเป็นแบบต้นตำรับที่ถูกเติมเต็มด้วยต้นสนและเป็นเหล้าที่ค่อนข้างแห้งมากด้วย นอกจากนี้เหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีระดับปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 47%

 

Bombay Sapphire distilled London dry gin

Bombay Sapphire distilled London dry gin

สั่งซื้อสินค้า
ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ