Wolf Blass Red Label Pink Moscato

Wolf Blass Red Label Pink Moscato

Wolf Blass Red Label Pink Moscato

ไวน์แดงจากองุ่นพันธุ์ Moscato ซึ่งมีถิ่นกำเนิดที่สำคัญอย่างมาก นั่นก็คือ แถบออสเตรเลียใต้ นั่นเอง และยังน่าลิ้มลองยิ่งไปด้วยผลไม้นานาชนิด โดยจะออกมาในรูปแบบของกลิ่นองุ่นที่ตากแดด ดอกซิตรัส กลีบกุหลาบ และมัสค์รสหวาน ซึ่งส่งผลทำให้มันมีรสที่กลมกล่อมอย่างยิ่ง รวมไปถึงมันยังมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดอ่อนและนุ่มนวล ก็ยิ่งทำให้ Wolf Blass Red Label Pink Moscato ได้ถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ซึ่งด้วยกลิ่นอายของไวน์ที่เป็นแบบนี้นี่เอง จึงทำให้ Wolf Blass Red Label Pink Moscato เหมาะสำหรับอาหารอย่างพืชใต้ดินแบบแครอท หรือน้ำเต้า นอกจากนี้ Wolf Blass Red Label Pink Moscato ก็ยังมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 6.5% ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่พอเหมาะเลยทีเดียว