The Glenlivet 12

The Glenlivet 12 Year

The Glenlivet 12

The Glenlivet 12 เป็นเหล้าที่มีระดับเหล้าที่ดีเยี่ยมที่เกิดจากการหมักโดยโรงกลั่นเหล้าจาก Glenlivet รวมทั้งยังมีกลิ่นอายของกรรมวิธีที่เป็นหัวใจหลักของชุมชนย่าน Speyside ที่มีชื่อเสียงในการหมักเหล้า

โดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีกลิ่นที่แตกต่างกันมากจากเหล้าชนิดอื่นๆ โดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีกลิ่นที่หวานและหอมหวน แต่ก็ไม่ได้หวานจนเกินไป โดยเหล้าชนิดนี้ได้รับความหวานจากน้ำผึ้งเป็นส่วนใหญ่ที่ผสมรวมกันกับกลิ่นอื่นๆอย่างลงตัว

โดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีรสชาติที่เบาบางและนุ่มละมุนลิ้นอยู่เหนือลิ้นของเหล่านักดื่มทั้งหลาย รวมทั้งยังมีรสสัมผัสของผลไม้ที่ผสมรวมกันกับน้ำ ผลไม้ก็จะมีรสชาติที่เหมือนกันกับกลิ่นที่ได้รับ ทั้งรสของน้ำผึ้ง เมมล่อนและลูกแพรสุก

โดยรวมแล้วนับได้ว่าเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีรสชาติและกลิ่นที่แทบจะไม่แตกต่างกันมากนัก เป็นเหล้าที่มีความขมจางๆรวมกับความหวานของเหล้าที่พอดีในช่วงแรก และความหวานจากผลไม้ก็จะค่อยๆมาแทนที่ โดยเหล้าชนิดนี้มีระดับปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 40%

 

 The Glenlivet 12 Year Old
The Glenlivet 12 Year Old

 

The Glenlivet 12

The Glenlivet 12

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com