The Clos des Princes Saint Emilion Grand Cru

The Clos des Princes Saint Emilion Grand Cru

The Clos des Princes Saint Emilion Grand Cru

The Clos des Princes Saint Emilion Grand Cru เป็นไวน์ที่เกิดจากกรรมวิธีการผลิตด้วยการนำองุ่นทั้งสองพันธุ์มาเป็นส่วนผสมหลักของกรรมวิธีการผลิตไวน์ในครั้งนี้ ได้แก่ 80% Merlot และ 20% Cabernet Franc รวมทั้งยังมีระดับปริมาณของแอลกอฮอล์อยู่ที่ 13% รวมทั้งยังมีถิ่นกำเนิดที่เมือง Saint Emilion ใน Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส

The Clos des Princes Saint Emilion Grand Cru เป็นไร่องุ่นขนาดเล็กที่มีพื้นที่น้อยกว่า 3 เฮกตาร์และจัดเป็น Grand Cru Saint-Emilion ปัจจุบันได้มีการดูแลโดยตระกูล Prince ซึ่งเป็นเจ้าของ Château Prince Ferrandat ซึ่งมีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับเจ้าชาย Clos des ในทั้งสองพื้นที่น้น ครอบครัว Prince ได้เลือกใช้วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเช่นการไถนา การเกลี่ยดิน การเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่เป็นวัตถุดิบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการรักษาความยั่งยืนของพืชทุกชนิด มีการปลูกไม้ชนิดใหม่ถึงมากกว่าครึ่งหนึ่งของฟาร์มอีกด้วย The Clos des Princes นับได้ว่าเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตไวน์ที่มีขนาดเล็กแต่สำคัญมากใน Saint-Émilion เนื่องจากเป็นกำลังหลักในการมีส่วนช่วยในเรื่องคุณภาพของไวน์ที่ทำให้ ไวน์จาก Saint-Émilion มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส

ไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาติจากกลิ่นและรสสัมผัสของเครื่องเทศ, เชอร์รี่หวาน, แบล็กเบอร์รี่และดอกไวโอเล็ต เป็นไวน์ที่มีโครงสร้างที่ดีเยี่ยมรวมทั้งยังมีความรู้สึกราวกับมีไขมันอยู่ในปาก เป็นรสชาติที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่มีการเปลี่ยนแปลงรสชาติในทางที่ดีเยี่ยมมาก

The Clos des Princes Saint Emilion Grand Cru

The Clos des Princes Saint Emilion Grand Cru

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com