Tag Archives: Uco Valley

Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon

Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon

ไวน์ Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon เป็นไวน์ที่มีต้นกำเนิดมาจากชุมชนเมือง Luján de Cuyo

ในจังหวัด Mendoza ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดของประเทศอาร์เจนติน่า โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ใช้องุ่นสองพันธุ์มาเป็นวัตถุดิบหลัก

ได้แก่ องุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon และองุ่นพันธุ์ Malbec โดยใช้องุ่นทั้งสองพันธุ์นี้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน

โดยไวน์นี้ได้ใช้องุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon 95% และใช้องุ่นพันธุ์ Malbec อีก 5% โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่เกิดจาก

การรังสรรค์โดย Aurelio Montes Baseden นักปรุงไวน์ชาวอาร์เจนติน่า

ไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่มีคุณภาพ โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่ใช้วัตถุดิบทั้งองุ่นและผลไม้อื่นๆ

มาจากไร่องุ่น Vistalba เท่านั้น ซึ่งเป็นไร่องุ่นที่มีอายุมายานานกว่า 80 ปี รวมทั้งยังมีการคัดเลือกองุ่นที่มีคุณภาพสูง

ที่สุดมาใช้เท่านั้น หลังจากนั้นก็ได้มีการนำองุ่นที่ได้มาจากการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์

รวมทั้งยังมีการหมักลงในถังโอ้กฝรั่งเศส โดยจะหมักไว้เพียงสองในสามของถังเท่านั้น จะเริ่มมีการหมักในช่วงเดือนมีนาคม

เนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศและอุณหภูมิที่ดีที่สุดในการหมัก จนถึงช่วงกลางเดือนเมษายน

โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีสีแดงราวกับสีของทับทิม และไวน์ชนิดนี้จะเป็นไว

น์ที่มีกลิ่นอายของความร่วมสมัยและมีความซับซ้อน

รวมทั้งยังมีกลิ่นที่แสดงถึงกลิ่นของเชร์รี่ดำ ลูกพรุน สตอว์เบอร์รี่

กลิ่นใบยาสูบและกลิ่นของเครื่องเทศที่ผสมรวมกันกับกลิ่นของวานิลลาจางๆ

นอกจากกลิ่นแล้ว รสชาติของไวน์นี้ก็มีความซับซ้อนไม่แตกต่างกัน

โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีรสชาติที่แน่น เข้มข้น เต็มปากเต็มคำ

โดยรสชาติที่ได้จากไวน์นี้ได้รับมากจากรสสัมผัสของลูกพลัม เรดเคอร์แรน และรสของกาแฟโมคาจางๆ

โดยรวมแล้ว นับได้ว่าไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีระดับปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 14.5% นอกจากนี้

โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่เหมาะสมกับทุกเทศกาลได้อย่างดี

 

 Kaiken
Kaiken

 

 

สั่งซื้อสินค้า
ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ