Tag Archives: Haras de Pirque Albis

Haras de Pirque Albis 2016

Haras de Pirque Albis 2016

สี: แดงเข้มสด

รุ่นอายุ: 2016

ไวน์สัญชาติชิลิที่ได้วัตถุดิบจาก ไร่องุ่น HARAS DE PIRQUE ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง โดยองุ่นอย่าง CABERNET SAUVIGNON ผ่านการหมักแบบเย็นเป็นเวลา 5 วัน หลังจากยีสต์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว เกิดเป็นไวน์ที่สดใหม่ ไม่มีฝนหรือน้ำค้างแข็งในช่วงเวลาที่สุก ดังนั้นเราจึงสามารถรอการสุกของแทนนินได้เต็มที่

กลิ่น: มีความเป็กเอกลักษณ์ซับซ้อนจากและมีความสดมากจากแร่ธาตุที่เต็มไปด้วยความเผ็ดร้อน กลิ่นจากรสชาติพิเศษและความสุกของผลไม้

รสสัมผัส: ด้วยรสชาติจากไวน์สีแดงเข้มสดและมีรสชาติเกลือแร่ เต็มไปด้วยความเผ็ดร้อนและมีลักษณะที่ซับซ้อนทั้งหมดจากวัตถุดิบแห่งหุบเขาไมโปตอนบน นุ่มนวลและสง่างามด้วยโครงสร้างแทนนิกที่นุ่มนวล ดีกรีไวน์ชั้นดีจากชิลี