Tag Archives: gold reserve

The famous grouse gold reserve

The famous grouse gold reserve

The famous grouse gold reserve เป็นเหล้าที่มีอายุของเหล้ายาวนานกว่า 12 ปี รวมทั้งมีการหมัก เพื่อให้เหล้านี้มีอายุในการหมักเพียงแค่ 9 เดือนเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นเหล้าสก็อตซ์ที่ประกอบไปด้วยมอลต์ทั้งจาก Macallan และ Highland Park

เหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีกลิ่นของไวน์ชั้นเยี่ยม มีกลิ่นของถ่านหินเลนที่มีรสชาติที่ค่อนข้างหวานและมีกลิ่นที่มีการรมควันเล็กน้อย นอกจากนี้ เหล้ายังมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นจากมอลต์ที่มาจากข้าวบาร์เลย์ เป็นรสชาติที่มาจากแหล่งปลูกชั้นเยี่ยม รวมถึงมีกลิ่นจากเทียนสัตตบุษย์และข้าวสาลี

เหล้าชนิดนี้เป็นรสชาติที่เข้มข้นและรุนแรง รวมทั้งเป็นเหล้าที่มีรสชาติของเหล้าสก็อตซ์ รวมทั้งเป็นรสชาติของรสข้าว รวมทั้งเป็นรสชาติที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่อยู่ในระดับ 40% เท่านั้น

เหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่ค่อนข้างติดลิ้นเมื่อนักดื่มทั้งหายได้ลองลิ้มรสสัมผัสที่ปลายลิ้นแล้ว เป็นรสชาติที่ค่อนข้างจะรับรู้ได้ค่อนข้างช้า เนื่องจากช่วงแรกจะไม่มีรสชาติมาก แต่จะเริ่มค่อยๆรับรู้รสชาติได้ในช่วงสุดท้าย รวมทั้งเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีกลิ่นและรสชาติที่ค่อนข้างหวานและแห้งผสมรวมกันอย่างสมดุลดี

The famous grouse gold reserve

 

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com