San Lorenzo Rosso Conero Umani Ronchi 2018

San Lorenzo Rosso Conero Umani Ronchi

San Lorenzo Rosso Conero Umani Ronchi

 

รุ่นปี: 2018

สี: แดง

ไวน์แดงสัญชาติอิตาลีที่ได้ใช้องุ่นพันธุ์ Montepulciano แบบ 100% มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยในส่วนของเถาวัลย์ปลูกบนหินปูนและดินเหนียว องุ่นมาจากไร่องุ่นสองแห่งที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งสองเป็นของ Umani Ronchi และตั้งอยู่ใน Ancona และ Osima

กลิ่น: เอกลักษณ์ของกลิ่นที่มีการผสมผสานกันจาก ดินธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์, มีกลิ่นออกแห้ง สุก และแข็งแรงจากแร่และกลิ่นของผลไม้สีแดงและเนื้อแทนนินเข้มข้น

รสสัมผัส: รสชาติที่มีความสมดุลเนียนนุ่มปานกลาง มีความเข้มข้นแบบลงตัว รสชาตินุ่มนวลเรียบเนียน มีรสชาติที่ออกแห้ง ด้วยรสชาติจาก แบล็กเบอร์รี่ พลัมเข้ม แชสซีส์ กรดและแทนนินบางส่วน มีความแห้งสนิทและมีแอลกอฮอล์ 13.5%