Jim Beam devil’s cut

Jim Beam devil’s cut

Jim Beam devil’s cut เป็นหนึ่งในเหล้าเบอร์บอนที่มีชื่อเสียงจากแบรนด์ Jim Beam โดยการกลั่นเหล้าเบอร์บอนให้ดูดซึมเข้าไปในถังไม้เองและผสมรวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยจะได้เหล้าที่มีความเป็นต้นโอ้กในช่วงเทศกาล

เหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีกลิ่นที่คละคลุ้งมากมายและเต็มเปี่ยมไปด้วยไม้ชนิดต่างๆ รวมทั้งกลิ่นโอ้กที่เพิ่งตัดออกมาจากต้นใหม่ๆและวานิลลา ไม้ และเครื่องเทศนานาชนิดในจำนวนมหาศาลที่รวมกันไว้อย่างลงตัว

นอกจากกลิ่นที่มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์มากมายแล้ว รสชาติก็ยังอุดมไปด้วยรสสัมผัสของต้นโอ้ก โดยเหล้าชนิดนี้จะระบุเฉพาะเจาะจงไปใช้แค่เพียงต้นโอ้กจากอเมริกาเท่านั้น นอกจากโอ้กแล้ว เหล้านี้ยังมีการผสมวานิลลาไปปริมาณเล็กน้อย รวมทั้งผสมรสชาติของไม้ในปริมาณมากเพื่อเพิ่มรสชาติให้มีความเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น

โดยรวมแล้ว เหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีรสชาติที่ดีเยี่ยม เป็นเหล้าที่ควรค่าแก่การให้คำนิยามว่าเป็นเหล้าที่เกิดจากการหมักจากเครื่องดื่มจากไม้อย่างแท้จริงและเป็นเหล้าที่เกิดจากการทดลองนำไม้ชนิดต่างๆมาผสมรวมกันอย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ เหล้าชนิดนี้ยังเป็นเหล้าที่มีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในระดับ 45% ซึงถือได้ว่าค่อนข้างสูงเล็กน้อยอีกด้วย

Jim Beam devil’s cut

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com