Chateau Leoville Poyferre Saint-Julien

Chateau Leoville Poyferre Saint-Julien

Chateau Leoville Poyferre Saint-Julien

            Chateau Leoville Poyferre Saint-Julien นับได้ว่าเป็นไวน์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาภายใต้แบรนด์ไวน์ชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสอย่าง Chateau Leoville Poyferre ที่มีคฤหาสน์และแหล่งเพาะปลูกไวน์ตั้งอยู่ทางชุมชน Saint-Julien ที่มีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ของเมือง Medoc ใน Bordeaux ของฝรั่งเศส

            โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่ค่อนข้างน่าดึงดูด ไม่ว่าจะเป็นการนำองุ่นถึงที่สายพันธุ์ที่แตกต่างกันมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยองุ่นที่นำมาใช้นั้น ได้แก่ องุ่นสายพันธุ์ Cabernet Sauvignon 68%, Merlot 24%, Cabernet Franc 6% และองุ่นสายพันธุ์ Petit Verdot 2% ซึ่งองุ่นทั้งหมดจะถูกปลูกจากดินเหนียวปนทรายเท่านั้น เพื่อความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพขององุ่น รวมทั้งยังเป็นองุ่นที่ถูกเก็บเกี่ยวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคม นอกจากนี้ องุ่นทั้งสี่ชนิดจะถูกนำไปหมักลงในถังไม้โอ๊กพันธุ์เยี่ยมจากฝรั่งเศสใบใหม่กว่า 75% เป็นเวลายาวนานกว่า18 เดือนด้วยกัน

ซึ่งไวน์ชนิดนี้ยังนับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีกลิ่น เนื้อสัมผัสและรสชาติที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นสีของเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างเป็นสีแดงเข้มและสดอย่างมาก โดยเฉพาะกลิ่นของไวน์ที่ค่อนข้างเต็มไปด้วยกลิ่นของดอกไม้ ใบยาสูบ ผลเชอร์รี่สีดำ ผลเบอร์รี่สีดำ และเครื่องเทศที่นำออกมาในช่วงต้นของกลิ่น หลังจากนั้นไวน์จะส่งกลิ่นของชะเอมเทศตามมา ในส่วนรสชาติก็นำว่าเต็มปากเต็มคำอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะรสชาติของผลไม้ โดยเฉพาะเบอร์รี่หลากหลายชนิด

            ในภาพรวมสามารถกล่าวสรุปได้ว่าไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาติที่เต็มไปด้วยผลไม้ เครื่องเทศและชะเอมเทศอย่างดี ซึ่งไวน์ชนิดนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับการรับประทานควบคู่กันกับอาหารจำพวกเนื้อวัว เนื้อกวาง เนื้อแกะ และเนื้อสัตว์ปีก เช่น เนื้อไก่และเนื้อเป็ด รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 12-14.4% และมีอายุของไวน์อยู่ที่ประมาณ 10-15 ปีด้วยกัน

Chateau Leoville Poyferre Saint-Julien

Chateau Leoville Poyferre Saint-Julien

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com