Château Grand Pontet Grand Cru Classé

Chateau grand pontet

                Chateau grand pontet 2012 เป็นไวน์ที่เกิดจากการรังสรรค์โดย Beau-Sejour Becot and Joanin Bacot ซึ่งได้รังสรรค์ไวน์ชนิดนี้ด้วยการใช้องุ่นพันธุ์ Merlot 75% องุ่นพันธุ์ Cabernet Franc 15% และใช้องุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon 10% ซึ่งองุ่นเหล่านี้นั้น ผู้สร้างสรรค์ไวน์นี้ได้ใช้องุ่นที่ปลูกและเติบโตที่หมูบ้าน Saint Emillion Village เท่านั้น ซึ่งหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีดินที่เป็นดินเหนียวผสมดินทรายและหินปูน โดยหมู่บ้านใช้ที่ดินสำหรับปลูกองุ่นอยู่ที่ประมาณ 5,500-8,000 เฮกเตอร์หรือราวประมาณ 5,500,000-8,000,000 เอเคอร์เลยทีเดียว

                ส่วนตัวไวน์นั้นเป็นไวน์ที่มีเนื้อไวน์เป็นสีแดงราวกับสีของทับทิม และสีก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงเมื่อไวน์นั้นมีอายุน้อยหรือหมักไว้ไม่นานนัก นอกจากนี้ไวน์ชนิดนี้ยังมีกลิ่นที่หอมมาจากกลิ่นของผลไม้สีแดงต่างๆและมีความชัดเจนในวัตถุดิบแต่ละชนิดพอสมควร โดยกลิ่นของไวน์นี้จะหอมจากผลไม้เป็นหลัก แต่ก็ยังมีการแฝงกลิ่นของวานิลลาและกลิ่นราวกับหนังจางๆด้วย

                นอกจากกลิ่นที่หอมหวานและสดชื่นด้วยผลไม้แล้ว ไวน์ชนิดนี้ยังไม่รสชาติที่เต็มไปด้วยรสของวัตถุดิบทั้งสามชนิดที่หลอมรวมกัน เป็นรสชาติที่ผสมรวมกันระหว่างองุ่นนธุ์ Merlot องุ่นพันธุ์ Cabernet Franc และใช้องุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon ซึ่งทั้งสามพันธุ์ได้ให้รสชาติที่แตกต่างกัน โดยองุ่นพันธุ์ Merlot นั้นให้รสสัมผัสเหมือนกันกับผลไม้ องุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon ให้รสเหมือนสารแทนนินและองุ่นพันธุ์ Cabernet Franc ให้รสชาติที่เผ็ดฉุนคล้ายกันกับเครื่องเทศ

                โดยรวมแล้วนับได้ว่าไวน์ทั้งสามชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาติที่หลากหลาย ลงตัวและชัดเจนเป็นอย่างมาก เป็นไวน์ที่มีเอกลักษณ์ขององุ่นทั้งสามพันธุ์ ได้แก่ องุ่นนธุ์ Merlot องุ่นพันธุ์ Cabernet Franc และองุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon และเป็นไวน์ที่มีระดับปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 13% ควรเสิร์ฟที่อุณหภูมิประมาณ 18 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที และมีอายุยาวนานกว่า 10-20 ปี

 

Chateau grand pontet 2012

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com