Chateau Gloria Saint Julien

Chateau Gloria Saint Julien

Chateau Gloria Saint Julien

                Chateau Gloria Saint Julien เป็นไวน์แดงที่นำองุ่นพันธุ์ Bordeaux Blend มาใช้ในกรรมวิธีการผลิต ซึ่งเป็นไวน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเหล้าแบรนด์ Chateau Gloria ซึ่งมีถิ่นกำเนิดมาจากดินแดน Saint Julien ซึ่งอยู่บริเวณย่าน Bordeaux ในประเทศฝรั่งเศส

                นอกจากนี้ไวน์ชนิดนี้ยังเป็นไวน์ที่มีกลิ่นที่หอมหวาน สมกับที่ใช้วัตถุดิบในอัตราส่วนที่ละเอียด ได้แก่ การใช้องุ่นพันธุ์ 65% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 5% Petit Verdot and 5% Cabernet Franc ซึ่งมีกลิ่นที่มีสีเข้มข้นและเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ มีสีของเนื้อสัมผัสที่ข้มน่าลิ้มลอง

                โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีรสชาติที่กลมกล่อมลงตัว เป็นรสชาติที่เกิดมาจากรสสัมผัสของเครื่องเทศ ดอกไม้นานาชนิด รสของต้นโอ๊ก ที่ไม่เข้มข้นจนเกินไป แต่ก็ไม่หวานจากผลไม้มากจนเกินไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีรสชาติของผลไม้สุกเจือจางอีกด้วย

                โดยรวมแล้วนับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีความกลมกล่อมและลงตัวทั้งกลิ่นและรสชาติอย่างดีเยี่ยม รวมทั้งยังมีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 12-13% และควรเก็บรักษาไวน์นี้ไว้ที่ 15.5 องศาเซลเซียส หรืออยู่ที่ประมาณ 60 องศาฟาเรนไฮต์

Chateau Gloria Saint Julien

Chateau Gloria Saint Julien

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com