Caymus Cabernet Sauvignon

Caymus Cabernet Sauvignon

Caymus Cabernet Sauvignon

            Caymus Cabernet Sauvignon นับได้ว่าเป็นไวน์ที่เกิดมาจากการผลิตโดยผู้ผลิตไวน์ชื่อดังอย่าง Caymus Vineyards ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานการผลิตหลักอยู่ในบริเวณแหล่งไวน์ชั้นเยี่ยมอย่าง Napa Valley ซึ่งตั้งอยู่ทางบริเวณตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย

            ไวน์ชนิดนี้นับได้ว่ามีการนำองุ่นทั้งสองพันธุ์มาใช้ในการผลิต ได้แก่องุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon.และองุ่นพันธุ์ Blended มาใช้ในการผลิต แต่ว่าในการผลิตครั้งนี้จะมีการใช้องุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon ในอัตราส่วนที่มากกว่ามาก รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีการใช้องุ่นที่มีการเพาะปลูกบริเวณชุมชน Napa Valley ด้วยกัน รวมทั้งยังเป็นองุ่นที่มีการปลูกบริเวณปลายเข้าด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีคุณภาพดินที่มีคุณภาพมากที่สุด

            โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีสีของเนื้อสัมผัสที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง ตัวไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีสีของเนื้อสัมผัสเป็นสีม่วงเข้ม รวมทั้งยังมีกลิ่นที่เต็มไปด้วยแก่นไม้ รวมทั้งยังมีรสชาติที่เต็มไปด้วยความเป็นแก่นไม้พอสมควร ทั้งยังมีรสสัมผัสของวัตถุดิบอื่นๆอย่างชัดเจน ทั้งรสของวานิลลา โกโก้ เหล้าแคสซิสหรือเหล้าลูกเกดดำ โดยรสชาติเหล่านั้นจะถูกแบ่งออกเป็นชั้นๆ ราวกับขนมพายรสบลูเบร์รี่ผสมกับโอ๊กและเครื่องเทศ

            ในภาพรวมแล้วนับได้ว่าไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาติที่ยอดเยี่ยมและกลมกล่อมอย่างยิ่งยวด มีความเข้มข้น ไม่นุ่มนวลหรือเข้มข้นมากจนเกินไป มีความแห้งเล็กน้อย และมีความเบาบางมาก นอกจากนี้ไวน์ชนิดนี้ยังเป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาติที่เหมาะกับการรับประทานควบคู่กันกับอาหารจำพวกเนื้อสัตว์อย่างเนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อกวาง  เนื้อสัตว์ปีกหลากหลายชนิด รวมทั้งอาหารที่มีส่วนผสมของชีสเข้มข้น รวมทั้งยังเป็นไวน์ที่มีระดับของปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 14.6% อีกด้วย

Caymus Cabernet Sauvignon

Caymus Cabernet Sauvignon

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com