Category

Wine

รีวิวไวน์ Wine โดย รีวิวเหล้านอก.com

Category

Wine

รีวิวไวน์ Wine โดย รีวิวเหล้านอก.com

Casillero del Diablo Shiraz Rose

Casillero del Diablo Shiraz Rose

Casillero del Diablo Shiraz Rose             Casillero del Diablo Shiraz Rose เป็นไวน์สีชมพูที่ถูกผลิตมาโดย Concha y Toro ซึ่งมี Marcelo Papa นักปรุงไวน์และสร้า…

Casillero del Diablo Merlot

Casillero del Diablo Merlot

Casillero del Diablo Merlot             Casillero del Diablo Merlot นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีการผลิตมาจากแบรนด์ไวน์ชื่อดังในประเทศชิลีอย่าง Vina Concha y Toro SA ท…

Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon

Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon

Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon             Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีต้นกำเนิดมาจากการผลิตโดยแบรนด์ไวน์ดังอย่าง Con…

Wolf Blass Presidents Selection Shiraz

Wolf Blass Presidents Selection Shiraz

Wolf Blass Presidents Selection Shiraz             Wolf Blass Presidents Selection Shiraz นับได้ว่าเป็นไวน์สัญชาติออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควร ไวน์ชนิดนี…

Wolf Blass Presidents Selection Cabernet Sauvignon

Wolf Blass Presidents Selection Cabernet Sauvignon

Wolf Blass Presidents Selection Cabernet Sauvignon             Wolf Blass Presidents Selection Cabernet Sauvignon นับได้ว่าเป็นไวน์ที่ลักษณะที่โดดเด่นสมควรกับที…

Penfolds Bin 707 Cabernet Sauvignon

Penfolds Bin 707 Cabernet Sauvignon

Penfolds Bin 707 Cabernet Sauvignon             Penfolds Bin 707 Cabernet Sauvignon นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศออสเตรเลีย โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่…

Chateau Gruaud-Larose  Saint-Julien

Chateau Gruaud-Larose  Saint-Julien

Chateau Gruaud-Larose  Saint-Julien             Chateau Gruaud-Larose Saint-Julien นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของไวน์ยี่ห้อแบรนด์ดังอย่าง Chateau G…

Montes Purple Angel

Montes Purple Angel

Montes Purple Angel             Montes Purple Angel นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีชื่อเสียงมากตัวหนึ่งของแบรนด์ Montes มีต้นกำเนิดมาจากหมู่บ้าน Colchagua ซึ่งเป็นแหล่งป…

Canti Piemonte Passito Rosso

Canti Piemonte Passito Rosso

Canti Piemonte Passito Rosso             Canti Piemonte Passito Rosso เป็นไวน์ที่มีการผลิตโดยแบรนด์ไวน์ชื่อดังอย่าง Canti ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเมือง Prosecco ซึ…

Canti Prosecco DOC

Canti Prosecco DOC

Canti Prosecco DOC             Canti Prosecco DOC เป็นไวน์ที่มีการผลิตโดยแบรนด์ไวน์ชื่อดังอย่าง Canti ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเมือง Prosecco ซึ่งอยู่ใน Veneto ของป…