Category

Wine

รีวิวไวน์ Wine โดย รีวิวเหล้านอก.com

Category

Wine

รีวิวไวน์ Wine โดย รีวิวเหล้านอก.com

Montes Purple Angel

Montes Purple Angel

Montes Purple Angel             Montes Purple Angel นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีชื่อเสียงมากตัวหนึ่งของแบรนด์ Montes มีต้นกำเนิดมาจากหมู่บ้าน Colchagua ซึ่งเป็นแหล่งป…

Canti Piemonte Passito Rosso

Canti Piemonte Passito Rosso

Canti Piemonte Passito Rosso             Canti Piemonte Passito Rosso เป็นไวน์ที่มีการผลิตโดยแบรนด์ไวน์ชื่อดังอย่าง Canti ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเมือง Prosecco ซึ…

Canti Prosecco DOC

Canti Prosecco DOC

Canti Prosecco DOC             Canti Prosecco DOC เป็นไวน์ที่มีการผลิตโดยแบรนด์ไวน์ชื่อดังอย่าง Canti ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเมือง Prosecco ซึ่งอยู่ใน Veneto ของป…

Château Durfort-Vivens Margaux

Château Durfort-Vivens Margaux

Château Durfort-Vivens Margaux             Château Durfort-Vivens Margaux เป็นไวน์ที่เกิดจากการผลิตโดยแบรนด์ไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่าง Château Durfort-Vivens ซึ่งต…

Wolf Blass Platinum Label Shiraz

Wolf Blass Platinum Label Shiraz

Wolf Blass Platinum Label Shiraz             Wolf Blass Platinum Label Shiraz โดยไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีการนำองุ่นพันธุ์ Shiraz มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแ…

Wolf Blass Black Label Shiraz Cabernet Sauvignon

Wolf Blass Black Label Shiraz Cabernet Sauvignon

Wolf Blass Black Label Shiraz Cabernet Sauvignon             Wolf Blass Black Label Shiraz Cabernet Sauvignon นับได้ว่าเป็นไวน์ที่มีการผลิตขึ้นภายใต้แบรนด์ไวน์อ…

Beringer Knights Valley

Beringer Knights Valley

Beringer Knights Valley Beringer Knights Valley คือการเลือกบาร์เรลผสมผสานของไร่องุ่นที่ดีที่สุดในเหล้าองุ่นที่กำหนด เพื่อรักษาลักษณะเฉพาะของล็อตที่แตกต่างกันจาก…

Trapiche Malbec

Trapiche Malbec

Trapiche Malbec                 Trapiche Malbec เป็นไวน์ที่ไม่เหมือนใคร ได้แสดงถึงความแข็งแกร่งของการปลูกองุ่นในอาร์เจนตินาและมีความเชี่ยวชาญในการได้รับสิ่งที่ด…

Fantini Edizione Cinque Autoctoni

Fantini Edizione Cinque Autoctoni

Fantini Edizione Cinque Autoctoni                 Fantini Edizione Cinque Autoctoni เป็นไวน์หนึ่งในโครงการ EDIZIONE CINQUE AUTOCTONI เริ่มต้นขึ้นในปี 1996 เมื่อ…

Luccarelli Campo Marina di Manduria Dop Primitivo

Luccarelli Campo Marina di Manduria Dop Primitivo

Luccarelli Campo Marina di Manduria Dop Primitivo                 Luccarelli Campo Marina di Manduria Dop Primitivo เป็นไวน์ที่มีการทำลายและบดขยี้องุ่นที่อุณหภู…