Arnaldo Caprai - Sagrantino di Montefalco DOCG 25Anni

Arnaldo Caprai – Sagrantino di Montefalco DOCG 25Anni

Arnaldo Caprai – Sagrantino di Montefalco DOCG 25Anni

ไวน์แดงสัญชาติอิตาลี จากแถบ Sagrantino di Montefalco Riserva DOCG สีแดงทับทิม จากองุ่นแดงขึ้นชื่ออย่าง Sagrantino  ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของรสชาติและรสสัมผัสที่ทำให้ไวน์ มีรสชาติที่ชัดเจน ด้วยผลองุ่นแดงที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ไวน์ขวดนี้มีความฉ่ำของรสชาติที่เข้มข้นและรสสัมผัสที่นุ่มนวล

กลิ่น: มีโน้ตของไม้โอ๊คที่ชัดเจนมาก ตามด้วยกลิ่นของความเอิร์ธตี้นอกจากนี้คุณจะยังได้กลิ่นของผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นพรุน และแบล็คเบอร์รี่

รสสัมผัส : คุณจะได้รับรสสัมผัสที่ชัดเจน มีความเปรี้ยวและฝาดของแทนนิน หลังจากนั้นจะตามด้วยความละมุนและนุ่มนวล ไวน์ขวดนี้ถือเป็นไวน์ที่มีความลงตัวทั้งรสสัมผัสที่ชัดเจน ทั้งความเปรี้ยว มีความเข้มข้นที่ผสมกันอย่างลงตัว