Liqueur cointreau

Liqueur cointreau

Liqueur cointreau

Liqueur cointreau เป็นเหล้าที่ถูกปรุงแต่งและสร้างขึ้นมาจากผลส้มที่มีรสชาติที่ขมกว่าส้มชนิดอื่นๆ รวมทั้งยังเป็นส้มที่มีการเก็บเกี่ยวมาจากดินแดนแถบตะวันออกกลางของประเทศสเปน แถบดินแดนบริเวณแอฟริกาเหนือ และบริเวณแถบดินแดนทะเลแคริเบียน ซึ่งเป็นเหล้าที่มูตรมาอย่างยาวนานกว่า 150 ปี รวมทั้งยังเป็นเหล้าที่มีมาตรฐานจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

โดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีกลิ่นที่หอมอย่างมาก โดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีคุณภาพกลิ่นที่ดีเยี่ยม โดยกลิ่นที่นักดื่มส่วนใหญ่ได้รับนั้น โดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีกลิ่นที่หอมมาจากเปลือกส้มหวาน ซึ่งเป็นเหล้าที่มีกลิ่นของเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นเหล้าที่สร้างและหมักมาจากน้ำตาล รวมทั้งยังมีกลิ่นขมนิดๆจากส้มขมอีกด้วย

นอกจากกลิ่นที่หอมหวานและปนขมนิดๆแล้ว เหล้าชนิดนี้ยังเป็นเหล้าที่มีรสชาติที่ซับซ้อนและมีรสสัมผัสจากผลส้ม รวมทั้งมีความหวานมาจากน้ำตาลอีกด้วย นอกจากรสของส้มแล้ว ยังมีรสชาติที่ผสมรวมกันของส้มมากกว่า 5 พันธุ์อีกด้วย

โดยรวมแล้วนับได้ว่าเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีรสชาติและกลิ่นที่หอมวานและปนขมนิดๆจากส้ม ทั้งส้มที่มีรสชาติหวานและส้มที่มีรสชาติขมและเปรี้ยวอีกเล็กน้อยอีกด้วย และเหล้าชนิดนี้มีระดับปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 40%

Liqueur cointreau

Liqueur cointreau

 

สั่งซื้อสินค้า
ติดต่อสอบถามสั่งซื้อทาง Line ครับ

โดย รีวิวเหล้านอก.com