Sale

Robert Mondavi Bourbon Barrel Aged
Cabernet Sauvignon Private Selection 2018

ราคา 1ขวด 1,080 บาท
ราคา 6ขวด 5,800 บาท
ราคา 12ขวด 10,000 บาท

ไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ที่มีการนำองุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไวน์ชนิดนี้อีกด้วย

นอกเหนือจากนี้ ไวน์ชนิดนี้ยังมีการคัดเลือกสายพันธุ์และลักษณะขององุ่นอย่างดีมาใช้ในการผลิตเท่านั้น

และความพิเศษอย่างหนึ่งจองไวน์ชนิดนี้คือ องุ่นที่นำมาใช้นั้นจะต้องถูกปลูกขึ้นในไร่องุ่นของ Rebert Mondavi เท่านั้น

ไวน์ขายดี

Montes Limited

ราคา 1ขวด 890 บาท
ราคา 6ขวด 4,650 บาท
ราคา 12ขวด 7,900 บาท

Escudo Rojo

ราคา 1ขวด 790 บาท
ราคา 6ขวด 4,380 บาท
ราคา 12ขวด 7,200 บาท

Robert Mondavi Private

ราคา 1ขวด 800 บาท
ราคา 6ขวด 4,500 บาท
ราคา 12ขวด 6,800 บาท

Mouton Cadet Bordeaux

ราคา 1ขวด 690 บาท
ราคา 6ขวด 3,800 บาท
ราคา 12ขวด 6,500 บาท

Château Clerc Milon

ราคา 1ขวด 4,850 บาท
ราคา 6ขวด 25,500 บาท
ราคา 12ขวด 49,000 บาท

Bin 2 Shiraz Mataro

ราคา 1ขวด 1,050 บาท
ราคา 6ขวด 5,800 บาท
ราคา 12ขวด 9,800 บาท

BV Napa

ราคา 1ขวด 1,480 บาท
ราคา 6ขวด 7,500 บาท
ราคา 12ขวด 13,500 บาท

BV Cabernet Sauvignon

ราคา 1ขวด 1,350 บาท
ราคา 6ขวด 3,380 บาท
ราคา 12ขวด 5,200 บาท

B&G

ราคา 1ขวด 690 บาท
ราคา 6ขวด 3,800 บาท
ราคา 12ขวด 5,800 บาท

Lamothe Parrot

ราคา 1ขวด 590 บาท
ราคา 6ขวด 3,300 บาท
ราคา 12ขวด 5,000 บาท

Kaiken Ultra Malbec

ราคา 1ขวด 1,050 บาท
ราคา 6ขวด 5,650 บาท
ราคา 12ขวด 10,000 บาท

Rawson’s Retreat

ราคา 1ขวด 550 บาท
ราคา 6ขวด 2,750 บาท
ราคา 12ขวด 4,850 บาท

เหล้าขายดี

Glenfiddich 12 Year Old 1L

ราคา 1ขวด 1,380 บาท
ราคา 6ขวด 7,800 บาท
ราคา 12ขวด 13,900 บาท

Glenlivet 12 Year Old 1L

ราคา 1ขวด 1,980 บาท
ราคา 6ขวด 10,450 บาท
ราคา 12ขวด 19,350 บาท

Balvenie 12 Year Old  1L

ราคา 1ขวด 2,450 บาท
ราคา 6ขวด 13,500 บาท
ราคา 12ขวด 25,000 บาท

Glenmorangie 10 Year Old 1L

ราคา 1ขวด 1,680 บาท
ราคา 6ขวด 8,500 บาท
ราคา 12ขวด 15,800 บาท

Jack Daniel’s Old No.7 1L

ราคา 1ขวด 980 บาท
ราคา 6ขวด 5,200 บาท
ราคา 12ขวด 9,350 บาท

Jack Daniel’s Old No.7 1L

ราคา 1ขวด 980 บาท
ราคา 6ขวด 5,200 บาท
ราคา 12ขวด 9,350 บาท

Old Parr 12 Years 1L

ราคา 1ขวด 1,350 บาท
ราคา 6ขวด 6,950 บาท
ราคา 12ขวด 12,800 บาท

Monkey Shoulder 1L

ราคา 1ขวด 1350 บาท
ราคา 6ขวด 7,500 บาท
ราคา 12ขวด 14,400 บาท

Dewar’s White 1L

ราคา 1ขวด 780 บาท
ราคา 6ขวด 4,000 บาท
ราคา 12ขวด 7,200 บาท

Passport Scotch  1L

ราคา 1ขวด 750 บาท
ราคา 6ขวด 4,200 บาท
ราคา 12ขวด 6,800 บาท

Ballantine’s Finest  1L

ราคา 1ขวด 720 บาท
ราคา 6ขวด 4,100 บาท
ราคา 12ขวด 7,200 บาท

Jameson Irish 1L

ราคา 1ขวด 1050 บาท
ราคา 6ขวด 5,200 บาท
ราคา 12ขวด 9,000 บาท